Stojanu v slovo

Bridkost in velika bolečina v srcu sta nas preplavili v Policijskem sindikatu Slovenije ob prejemu tragične novice, da nas je za vedno zapustil naš član, sodelavec, mož in oče. Zapustil nas je izjemen človek,  človek z veliko začetnico, človek izjemnih osebnih vrednot in človek, ki je potrebe in želje drugih vedno postavljal na prvo mesto. Zapustil nas je Stojan.

Stojan je v zadnjih dveh desetletjih aktivno sooblikoval delo in kolektiv na Policijski postaji Koper in Policijski upravi Koper. Pri tem ni niti za trenutek izgubil svoje vizije, srčnosti, požrtvovalnosti ter predanosti čutu za sočloveka. Vedno je stremel k iskanju rešitev, ki bi bile dobre in sprejemljive za vse. A v vseh teh letih mnogokrat ni bilo lahko. Mnogokrat ni bilo ustreznih rešitev. In kar je morda še huje, ni bilo razumevanja za njegove predloge, pripombe, prepričanja, vrednote. Stojan se je zato pogosto soočal z osebnim, notranjim bojem, ki ga povzročal konflikt med surovostjo sistema na eni in občutkom nemoči za vzpostavitev pravičnosti in poštenosti na drugi strani.  Prepogoste bitke so iz Stojana tiho in počasi izčrpavale življenjsko energijo. Vse do bridkega konca…

Zapustil nas je velik človek. Zapustil nas je Stojan. A pustil je neizbrisljiv pečat v največji policijski družini, družini Policijskega sindikata Slovenije in v kolektivu Policijske postaje Koper. Zato bo Stojan, ne glede na dejstvo, da ga ni več med nami, za vedno živel v naših srcih, naših mislih in neizbrisljivih spominih.

Stojan, počivaj v miru!

Iskreno sožalje družini in svojcem.

»Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.

A kar ni njeno, nam ne more vzeti.

In to, kar je neskončno dragoceno,

je večno in nikdar ne more umreti.«

(Svetlana Makarovič)