Sklenitev kolektivnega zdravstvenega zavarovanja za javne uslužbence MNZ na službenih poteh v tujini – obvestilo članstvu

Na podlagi večletnih opozarjanj PSS, da je potrebno v Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) sistemsko pristopiti k zavarovanju javnih uslužbencev, ki so napoteni na službene poti v tujino, in sicer urediti ustrezna zavarovanja, ki bodo krila ne zgolj nujne zdravstvene storitve, temveč tudi medicinsko asistenco v tujini, vas seznanjamo, da je MNZ pristopil k sklenitvi zavarovalne pogodbe o zdravstvenem zavarovanju v tujini z asistenco (zavarovalna pogodba), sklenjene za obdobje dveh let in sicer od 10. 10. 2020 do 10. 10. 2022.

V obseg sklenjene zavarovalne pogodbe z asistenco v tujini (osebna veljavnost pogodbe), so po pojasnilu MNZ vključeni vsi uslužbenci MNZ z organoma v sestavi in sicer:

– policisti (pooblaščene uradne osebe),
– drugi uslužbenci policije (nepooblaščene uradne osebe),
– uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve in uslužbenci Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco zagotavlja najmanj:

– kritje stroškov nujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v tujini brez omejitev stroškov prevoza;
– medicinsko asistenco (organizacija in nudenje pomoči v primeru nenadne bolezni ali poškodb) z zagotavljanjem asistenčnih storitev 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Zavarovalno kritje je zagotovljeno tako za območje Evrope, kot tudi celega sveta, vključno z mirovnimi območji. Pri izvajanju nalog policistov, napotenih v mednarodne civilne misije na mirovna območja, zavarovalnica zagotavlja ministrstvu tudi kritje povečane nevarnosti.
Pravna podlaga za sklenitev navedenega kolektivnega zavarovanja je Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list, št. 76/19; v nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati 1. 1. 2020, ki v drugem odstavku 14. člena določa bodisi možnost povrnitve stroškov sklenjenega individualnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, bodisi sklenitev kolektivnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, pri čemer delodajalec, ki ima sklenjeno kolektivno zdravstveno zavarovanje za svoje uslužbence, ni dolžan povrniti stroškov individualno sklenjenih zdravstvenih zavarovanj posameznih javnih uslužbencev.

Vsem tistim, ki ste, bodisi imenovani v delovna telesa v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, bodisi ste napoteni na misije v tujini ali pogosto izvajate službe poti v tujino, predlagamo, da se z nadrejenim dogovorite o vključitvi v predmetno zavarovanje, sam postopek znotraj notranje organizacijskih enot in naročanja, pa je podrobno pojasnjen v dopisu MNZ št. 500-315/2020/13 (1501) z dne 29. 10. 2020, ki ga prilagamo v prilogi.

Navedeno odločitev delodajalca pozitivno pozdravljamo in predmetno štejemo kot še en uspeh PSS v zavarovanju pravic javnih uslužbencev, ki so napoteni oziroma izvajajo službene poti v tujini.