Kontrolne točke, slabi delovni pogoji – reševanje zahtev PSS

V Policijskem sindikatu Slovenije smo zaradi nezadovoljstva z dinamiko reševanja urejanja kontrolnih točk na mejah s sosednjimi državami, na vodstvo Policije podali več dopisov in vprašanj. Prav tako so predsedniki Območnih policijskih sindikatov naslavljali vprašanja na direktorje Policijskih uprav, na območjih katerih so kontrolne točke.

Na podlagi zgoraj navedenih dopisov PSS in medsebojne komunikacije vodstev OPS so se 16.11.2020 sestali predstavniki PSS in OPS OKR ter se dogovorili za čimprejšnjo realizacijo in ureditev delovnih pogojev na kontrolnih točkah na meji z R. Italijo na območju PU Koper (kontrolne točke mejnih prehodov Škofije, Fernetiči ter Krvavi Potok).

Predstavniki delodajalca so nas seznanili s trenutnimi aktivnostmi: največja težava je v roku dobave ustreznih kontejnerjev zaradi odsotnosti delavcev izvajalca ter dovoljenji pristojnega ministrstva za ceste. Postopki potekajo in upamo, da se ne bodo (spet) pokazale nepotrebne birokratske ovire, ki so vse prevečkrat bolj le plod (ne)dela pristojnih kot problem predpisov.

Ponovili smo naše zahteve (in tudi dobili zagotovilo), da bodo kontejnerji primerno ogrevani in ustrezno opremljeni, da se zagotovijo vsaj minimalni standardi za varno in zdravju neškodljivo delo mejne kontrole, vključno s preverjanjem oseb, vnosom v evidence in primernim delovnim okoljem. Prav tako bodo policisti ustrezno zaščiteni s stekleno ali plastično pregrado in lino, da bodo lahko izvajali kontrolo dokumentov iz kontejnerja ter ne bodo po nepotrebnem izpostavljeni okužbam s COVID-19. Nadalje smo predstavniki PSS, glede na zaznane specifike in lego, predlagali in se okvirno dogovorili za rešitve na vsaki kontrolni točki posebej.

Predstavniki PSS smo izrazili zadovoljstvo s pričetkom urejanja kontrolnih točk, ki naj bi bile urejene predvidoma do konca tega meseca.
V nadaljevanju pa morajo predvsem vodje in direktorji PU zagotoviti, da bo, glede na frekvenco prometa, v službi primerno število policistov (tako za kontrolo, kot za menjavo), glede na število stez (tovorni promet, osebni promet), kakor tudi za izvedbo postopkov v primeru kršitev.

Vodstvo delodajalca obveščamo, da bomo še nadalje opozarjali na pomanjkljivosti, po potrebi pa tudi zahtevali ukrepanje pristojnih organov – vse dokler delovni pogoji na vseh kontrolnih točkah v R Sloveniji ne bodo primerno urejeni.