Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (PKP 6) – vloženi amandmaji

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije temeljito preučili predlog »Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (PKP 6)«.

Pri tem smo, tako preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), kot tudi samostojno, na predlagani paket »PKP 6« podali več pripomb v obliki amandmajev, s katerimi skušamo zagotoviti ustrezno zakonsko ureditev v nastali situaciji. Celotni tekst predlaganih amandmajev si lahko preberete v priponkah, bistveni poudarki pa so:

– razširitev upravičenosti dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na več kategorij javnih uslužbencev
– povračilo stroškov nastanitve in plačila dodatka v primeru začasne napotitve
– prestavitev popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja
– črtanje 113. člena predloga zakona, ki posega v organiziranost in delovanje neodvisnih in prostovoljnih društev in političnih strank
– razširitev upravičenosti dodatka za izpostavljenost nevarnosti tudi za pomožne policiste
– protest proti nedopustnem posegu v določbe kolektivnih pogodb in s tem izključitvi dodatka za delo v rizičnih razmerah iz osnove za nadomestilo plače za letni dopust in bolniško odsotnost
– zagotovitev dodatnih sredstev za nemoteno izvajanje »šole na daljavo«
– nadomestilo plače v primeru okužbe s koronavirusom na delovnem mestu, v primeru preventivne izolacije in v primeru odrejene karantene
– nadomestilo plače ob rizičnem stiku v višini 100% do ugotovitve s testom ali je delavec zdrav ali okužen
– nadomestilo plače za starša otroka do 5. razreda zaradi zaprtja šol v višini 100%
– izplačilo nadomestila za neizrabljen letni dopust za l. 2019

Amandmaji so bili posredovani v Državni zbor RS s pozivom poslanskim skupinam, da predloge preučijo in se zavzamejo za njihov sprejem.

PRILOGE: 

1. vloženi amandmaji PSS
2. vloženi amandmaji KSJS