Povečan obseg dela – Stavkovni sporazum 2013 – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa v zvezi povečanega obsega dela (Stavkovni sporazum 2013) naslovil poziv spodnji poziv.

Pri pregledu posredovanih obvestil, ki se nanašajo na izplačila iz naslova povečanega obsega dela glede izpolnjevanja Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (Uradni list RS, št. 67/13) smo ugotovili, da kljub jasnemu določilu petega stavka 6. točke sporazuma, da se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Ministrstvu za notranje zadeve porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev, se tega od 1. julija 2020 ne izvaja, temveč se za to namenja le 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d. členu ZSPJS.

Več v spodnji prilogi…