ZA Slovenijo in ZA delavske pravice

Kot smo vas že obveščali, je 29. 12. 2020 Državni zbor RS na podlagi skupnega amandmaja SDS in NSi s sprejetjem interventnega zakona PKP7 sprejel tudi določbi o prisilnem upokojevanju. Na navedeno so se z javno izjavo (v priponki) odzvale tudi sindikalne centrale.

Sindikalne centrale izpostavljajo, da se je v zakon poseglo brez socialnega dialoga in brez razprave s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko socialnega sveta in da gre za zlorabo interventne zakonodaje ter nujnega zakonodajnega postopka, s katero se bo povzročila trajna škoda. Zato sindikalne centrale – tako kot smo nameravali tudi v PSS, napovedujejo skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega 28. člena PKP7 z Ustavo RS in sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela zaradi kršitve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja. 

V zadnjem obdobju se nerazumno in vztrajno tepta po pravicah običajnih delovnih ljudi, po pravicah policistk in policistov ter drugih uslužbencih, zato se bomo tudi zaradi takšnega odločanja o naših pravicah na način, ki je po navedbah predsednika Vlade RS menda običajen v Zimbabveju, odločno uprli s STAVKO, ki se začne 11. 1. 2020 ob 7. uri!

PRILOGA:

  • sindikalne centrale, izjava za javnost z dne 30. 12. 2020.