Stavka policijskih uslužbencev – obvestilo

Za nami je prvi teden stavke policijskih uslužbencev, ki je bila napovedana zaradi enostranskih posegov Vlade Republike Slovenije v pridobljene pravice zaposlenih, določene v Stavkovnem sporazumu in zaradi njene popolne anemičnosti pri reševanju ključnih odprtih vprašanj, ki pa so sedaj povzeta s stavkovnimi zahtevami Policijskega sindikata Slovenije.

Zakaj stavkamo?

  1. Zaradi kršitve Stavkovnega sporazuma in posledičnega oškodovanja policistov za dva plačna razreda iz naslova primerjalne Analize delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili, z negativno posledico znižanja plač za 8% v mesecu marcu 2021. 
  2. Zaradi oškodovanja policistov pri pravici do napredovanj v plačne razrede, s čimer bo policistom, ki bodo pogoje za napredovanje izpolnili v letošnjem letu, ta pravica priznana šele v letu 2022 in posledičnega dodatnega oškodovanja iz tega naslova, ki znaša ca. 600€ v enem letu. 
  3. Ker potrebujemo ustrezno pravno podlago za sprejem lastne panožne kolektivne pogodbe, s katero bi lahko na enem mestu celovito uredili plače in druge pravice vseh policijskih uslužbencev, torej tudi strokovno tehničnih delavcev v policiji. 
  4. Ker zahtevamo vzpostavitev ustreznega socialnega dialoga (takšen kot je obstajal pred nastopom ministra Hojsa), da v prihodnje ne bo več prihajalo do enostranskih in nerazumnih posegov v pridobljene pravice zaposlenih. 

V vmesnem času smo prejeli nekoliko nenavaden odgovor MNZ iz katerega izhaja, da načeloma podpirajo drugo in tretjo točko stavkovnih zahtev, ostalih pa ne. V skladu z Zakonom o stavki se je potrebno o možnih rešitvah vseh stavkovnih zahtev pogovarjati v okviru pogajalskih skupin, pri čemer pa Vlada RS na svoji strani pogajalske skupine sploh še ni imenovala. Ravno nasprotno –  kot  je znano domači in mednarodni javnosti je minister zaradi stiske, v kateri se je znašel, ker nima resnih in prepričljivih argumentov, poskušal naša upravičena stavkovna prizadevanja izničiti z objavo plač vseh zaposlenih v policiji, MNZ in IRSNZ. Ministru ta, po našem mnenju protipraven manever, ni uspel in smo zaradi zaščite zaposlenih in zagotavljanja njihove varnosti, ministra preko pooblaščene odvetniške pisarne kazensko ovadili. 

Kljub javnim napovedim ministra, da bo do pogajanj prišlo v tem tednu, do tega dne nismo prejeli ne obvestila ne vabila na pogajanja za izpolnitev stavkovnih zahtev. 

Glede na navedeno ocenjujemo, da Vlada RS trenutnega konflikta in spoštovanja naših pravic ne jemlje dovolj resno, zato bomo v naslednjih dneh odločali o zaostritvi stavkovnih aktivnosti. 

O novostih na področju reševanja stavkovnih zahtev vas bomo sproti obveščali.

SKUPAJ V BOJ ZA PRAVICO!