Hojs naklepno in zlonamerno zavaja

Obveščamo vas, da je Vlada RS uradno potrjeno gradivo in edine verodostojne podatke na področju plač v javnem sektorju v okviru »Analize plač v javnem sektorju za leto 2019« poslala v DZ. Analiza temelji na dejstvu, da so policijski uslužbenci celotno leto 2019 že prejemali »Schengenski dodatek«, ki v povprečju znaša 8%. Kot vemo v letu 2019 ni bilo razglašene epidemije, zato tudi ni bilo izplačil dodatkov iz tega naslova, kar predstavlja tudi edino odstopanje glede na leto 2020.

Minister Hojs je bil seveda kot član Vlade RS s to analizo seznanjen, vendar očitno za manipuliranje in diskreditacijo ni uporabna! 

Kot navedeno, se v letu 2020 na področju uvrstitev plač in plačnih razmerij ni spremenilo nič, zato v letu 2020 plače lahko odstopajo izključno zaradi izplačil dodatkov za delo v času epidemije po Kolektivni pogodbi za javni sektor in PKP zakonodaji (dodatek Covid), ki pa so ga prejele le določene skupine javnih uslužbencev.

Slika: Povprečna mesečna  plača na zaposlenega po plačnih podskupinah za leto 2019 (v EUR)[1]

Od 1. 1. 2021 (plača 5. 3. 2021) pa bo to povprečje izključno zaradi kršitve Stavkovnega sporazuma iz leta 2018 nižje za 8%, kar na bruto povprečne plače iz leta 2019 pomeni znižanje povprečne plače v policiji na 2.183,39 €. To pa pomeni, da bomo policijski uslužbenci prejemali nižje plače, kot jih prejemajo v drugih primerljivih poklicnih skupinah.

Takšna je realnost brez Covida v letu 2021 in ta nesporno utemeljuje naše stavkovne zahteve, ki so podane zaradi dejstva, da Vlada RS in minister Hojs ne najdeta opravičila in rešitev za goljufijo na račun policistov, ki so jo storili z nedopustnim posegom v Stavkovni sporazum. 

SKUPAJ V BOJ ZA PRAVICO! 

[1] Vir: ISPAP

Pri izračunu povprečne plače so upoštevana samo redna izplačila. Zaostala izplačila (starejša od dveh mesecev glede na obračunski mesec) so izvzeta.

Priloga:

  • Analiza plač v javnem sektorju za leto 2019