Objava osebnih podatkov policistov in njihovih plač – Kazenska ovadba

Foto: Anže Malovrh / STA

Obveščamo Vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije 14. 1. 2021 preko pooblaščene Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji podali kazensko ovadbo zoper Aleša Hojsa, ki trenutno opravlja delo na položaju ministra za notranje zadeve Vlade Republike Slovenije.

Aleša Hojsa utemeljeno sumimo izvršitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov v steku z drugimi kaznivi dejanji, storjenimi na škodo policistk in policistov (v nadaljevanju: policistov) ter kriminalistk in kriminalistov (v nadaljevanju: kriminalistov). Kaznivo dejanje je izvršil s tem, ko je organiziral, načrtoval in izvedel javno objavo osebnih podatkov, nazivov oziroma delovnih mest, organizacijskih enot in bruto plač policistov in kriminalistov v nasprotju z zakonodajo. Aleš Hojs je navedeno javno objavo izvršil s protipravnim namenom, ki ga je izkazal kot protiukrep policijski stavki, ki jo vodi Policijski sindikat Slovenije. 

Ob tem je Aleš Hojs s takšnim ravnanjem (zelo) ogrozil varnost določenih policistov in kriminalistov ter jim nanesel težko popravljivo škodo, še posebno pa ogroženim uslužbencem policije, uslužbencem, ki imajo prirejeno identiteto, uslužbencem ki uporabljajo sredstva za prikrivanje prepoznavnosti in  tistim, ki so kako drugače dodatno izpostavljeni določenim tveganjem.  Z razkritjem navedenih podatkov je Aleš Hojs omogočil dostop osebnih in s tem povezanih podatkov policistov in kriminalistov vsem nepooblaščenim osebam, s čemer je povzročil tudi hudo motnjo v notranji varnosti Republike Slovenije in varnosti schengenskega območja. Ob tem, da je ogrozil varnost policistov in kriminalistov, je s to objavo ogrozil tudi varnost njihovih družinskih članov, otrok in drugih državljanov Republike Slovenije, ki se družijo ali živijo v bližini izpostavljenih policistov in kriminalistov. 

Aleš Hojs je s to objavo deloval nerazumno, neodgovorno, nesorazmerno in zlonamerno, zato opravičilo ni več mogoče, saj je že nastala in še nastaja težko popravljiva škoda.

Policijski sindikat Slovenije je s podajo kazenske ovadbe dolžan zaščititi vse zaposlene, še posebno tiste, ki so bolj izpostavljeni zaradi škodljivega ravnanja Aleša Hojsa. Slednji je z navedenim razkritjem grobo posegel v pravice policistov in kriminalistov, pri čemer ravnanja ni obžaloval ampak se je celo javno zavezal, da bo z razkrivanjem podatkov nadaljeval in varnost policistov in notranjo varnost ogrožal  tudi v prihodnje. 

Stavke zaposlenih v policiji s tem manevrom Alešu Hojsu ni uspelo »zlomiti«, temveč je dosežen učinek ravno nasproten od pričakovanega.