Obračun dodatka za izmensko delo

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in in v.d. generalnega direktorja Policije, g. Andreja Juriča v zvezi obračuna dodatka za izmensko delo naslovil spodnji poziv.

Prejeli smo vaš odgovor pod gornjo številko, v katerem nam na koncu sporočate, da si boste v sodelovanju s Službo generalnega direktorja Policije prizadevali za čim prejšnjo ureditev stanja v prihodnje ter ustrezno sanacijo preteklih nepravilnih izplačil.

Ker je bilo ugotovljeno, da se policistom skladno s stališči sodišča v zgoraj navedeni sodbi ni pravilno obračunaval dodatek za izmensko delo vas pozivamo, da nam v roku 8 dni podate pisno izjavo o pretrganju zastaranja za vse zahtevke policistov za dodatek za izmensko delo za čas od   1. 1. 2016 dalje in to ne glede na to, kdaj v nadaljevanju boste dejansko po preveritvi za njih ugotovili, do kakšnih zneskov so upravičeni.

V tem primeru bomo šteli, da boste nastalo situacijo sanirali za vse policiste, ki so bili v zadnjih    5-ih letih oškodovani glede plačila dodatka za izmensko delo in kasneje ne boste uveljavljali zastaranja glede na čas izdaje sklepa vsakemu konkretnemu policistu.

V primeru, da v postavljenem roku od vas ne bomo dobili zahtevanega zagotovila, bomo prisiljeni za zaščito pravic vseh policistov in pretrganja zastaranja vložiti predlog na pristojno sodišče.