Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti določb o prisilnem upokojevanju – obvestilo

Obveščali smo vas že, da je bil 29. 12. 2020 sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; v nadaljevanju PKP7) in da je bil v zadnjem hipu sprejet amandma NSi in SDS o prisilnem upokojevanju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev.

Ob obveščanju smo zagotovili, da bo PSS pravno podprl interese vseh članic in članov PSS, ki bi bili morebiti deležni odločitve delodajalca, da jim odpove delovno razmerje iz poslovnih razlogov brez utemeljevanja razlogov na podlagi spremenjenega 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Ugotavljali smo, da so navedene določbe v nasprotju z državno politiko pokojninskega zavarovanja in sistemom vzdržnosti pokojninske blagajne, ki naj bi celo spodbujal k nadaljevanju dela po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev. Prav tako sprejete določbe nimajo nič skupnega z odpravljanjem posledic epidemije in ne sledijo ustavno določeni pravici do dela, ki jo je mogoče z zakonom omejiti le v obdobju finančno nevzdržnih razmer države. Zato smo napovedali dodatno preučitev in verjetnost, da bomo vložili zahtevo za ustavno presojo spornih določb zakona. 

Danes vas lahko že obvestimo, da so vse sindikalne centrale uskladile (v našem imenu in z našo podporo KSJS) in s pomočjo pravnikov pripravile ter danes vložile zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 21. in 22. člena PKP7 in predlog za začasno zadržanje izvrševanja. Ker smo prepričani, da sta določbi PKP7 v neskladju z Ustavo RS, pričakujemo, da bosta sporni določbi, ki omogočata prisilno upokojevanje, razveljavljeni. 

O odločitvi Ustavnega sodišča RS vas bomo obveščali.