PSS zagotovil nadaljevanje delitve sredstev iz projekta in začasno neizvajanje stavkovnih aktivnosti – obvestilo

Obveščamo vas, da je 9. 2. 2021 Vlada RS na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela posebni vladni projekt »Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa«, ki se bo izvajal od 1. 1. do 31. 3. 2021.

Dne 2. 2. 2021 smo vas že obveščali, da se je vladna pogajalska skupina na podlagi predloga PSS obvezala, da bo zaradi zagotovitve mirnega reševanja spora med PSS, MNZ ter Vlado RS, Vladi predlagala, da se posebni vladni projekt Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij izvaja še od 1. 1. do 31. 3. 2021. Vlada RS sicer še naprej ostaja na stališču, da je svoje obveznosti iz Sporazuma 2018 izpolnila, zaradi česar je sprejela nov vladni projekt, ki pa zagotavlja sredstva v enaki višini 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, izplačila pa se bodo izvajala na podlagi enakih kriterijev kot do sedaj. S tem je bila ustvarjena podlaga za odločitev Stavkovnega odbora PSS, da se v času pogajalskega procesa ne izvaja stavkovnih aktivnosti. 

PSS je s tem zagotovil, da bodo policijski uslužbenci in uslužbenci MNZ, ki izvajajo podporne naloge za policijo oz. naloge na področju migracijske politike, ki sodelujejo pri izvajanju nalog na projektu, v času pogajanj še naprej prejemali navedeni dodatek k plači in vsaj do meseca maja 2021 ne bodo  oškodovani pri plačah. 

Kot smo že opozarjali, pa s tem ni rešena še nobena izmed stavkovnih zahtev, so pa vzpostavljeni dobri pogoji za mirna pogajanja. 

Stavkovni odbor PSS je danes, 10. 2. 2021, na podlagi vsega navedenega sprejel sklep, da v času pogajanj začasno ne bo izvajal stavkovnih aktivnosti. Stavka pa bo formalno lahko končana, ko bo sklenjen stavkovni sporazum.

 Zato vas obveščamo, da se stavka v Policiji začasno izvaja v minimalnem obsegu. To pomeni, da objekti ostajajo označeni s stavkovnimi plakati, policisti pa v tem času izvajajo vse policijske naloge. 

O poteku pogajanj in morebitnem ponovnem izvajanju stavkovnih aktivnosti vas bomo obveščali.