Koriščenje letnega dopusta – poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi koriščenja letnega dopusta za leto 2020 na MNZ in Policijo naslovil poziv.

V Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP, je v 54. členu določeno:

 (1) Ne glede na tretji odstavek 162. člena ZDR-1 in 71.a člen ZIUZEOP ima delavec v primerih iz 71.a člena ZIUZEOP in četrtega odstavka 162. člena ZDR-1 pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020, do 28. februarja 2021. 

(2) Ne glede na tretji odstavek 162. člena ZDR-1 ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021. 

Glede na navedene določbe ter vse dodatne naloge, ki jih opravljajo zaposleni v MNZ in Policiji v zvezi obvladovanja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanimi posledicami in okužbami zaposlenih imajo zaposleni (glede na okoliščine) pravico izrabiti letni dopust, kot to določa navedeni zakon. 

V zvezi s tem vas pozivamo, da zaposlenim (glede na okoliščine) omogočite navedeno možnost koriščenja letnega dopusta za l. 2020 ter v sistemu omogočite beleženje koriščenja letnih dopustov v skladu s tem.

V skladu s 16. in 17. čl. KPND vas naprošamo, da nas o vaši odločitvi obvestite.