Kontrolne točke, slabi delovni pogoji – obvestilo

Policijski sindikat Slovenije je na Policijo v zvezi slabih delovnih pogojev za delo na kotrolnih točkah za vstop v RS in druge države EU naslovil vprašanje.

V skladu z usmeritvami in navodili delodajalca, morajo policisti na KT preverjati pogoje za vstop v RS in druge države EU. Za potrebe predpisanih postopkov preverjanja in izdajanja odločb o karanteni, so bili v začetku meseca marca 2021, za delovanje vzpostavljenih (nekaterih) KT, v uporabo dani objekti nekdanjih mejnih prehodov. 

V Policijskem sindikatu Slovenije smo že lani, ob prvi vzpostavitvi kontrolnih točk (v nadaljevanju KT) na nekdanjih mejnih prehodih s sosednjimi državami Avstrijo, Madžarsko in Italijo, opozarjali na poslabšanje delovnih pogojev policijskih uslužbencev, ki so delo izvajali na KT, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v R Sloveniji, vzpostavljenih z Odlokom Vlade R. Slovenije. Ugotavljamo, da se ob ponovni vzpostavitvi KT ponovno srečujemo z identičnimi razmerami. 

Na meji z Republiko Avstrijo je vzpostavljena kontrolna točka Kuzma, prostori za delo policistov so urejeni v objektu nekdanjega mejnega prehoda. Objekt je v zelo slabem stanju. Zgolj za silo je urejen eden izmed prostorov objekta, voda za stranišče je speljana po cevi iz sosednjega objekta po zraku in napeljana skozi zidove. Prostori so vlažni, stropi zamakajo, povsod so sledi dolgoletne neuporabe in plesni… Ne samo, da so prostori povsem neprimerni za delo, temveč so povsem neprimerni tudi za postopke s potniki. 

Največja težava na večini KT pa je izvajanje mejne kontrole, ki se praviloma na vseh KT opravlja pod milim nebom, torej brez ustreznih nadstreškov. Policisti, pa tudi potniki so izpostavljenimi padavinam in v času postopka nimajo nobene zaščite. To velja za KT Kuzma, Gederovci, Gornja Radgona in Trate. Na KT Trate bi bilo v nočnem času primerno urediti razsvetljavo na delu, kjer se izvaja mejna kontrola, saj tam trenutno javne razsvetljave ni. Na KT Jurij na meji z Avstrijo opravlja delo en sam policist iz vozila, na KT Šentilj pa policisti pri opravljanju mejne kontrole prav tako nimajo nadstrešnice. Na določenih KT, npr. Hodoš in Čepinci, na meji z Madžarsko, se naloge sicer opravljajo le občasno oz. nekaj ur dnevno, vendar policisti tudi tam nimajo ustrezne zaščite pred padavinami. Zavedati se je potrebno, da so policisti v primeru večjih ali dalj časa trajajočih padavin v nekaj minutah popolnoma premočeni, s tem pa povsem po nepotrebnem izpostavljeni višjemu tveganju za zdravje. Zagotovo pa takšni delovni pogoji ne pripomorejo h kvalitetnemu opravljanju dela. 

Zavedamo se, da gre za začasno vzpostavljene KT, vendar glede na spreminjajočo se  epidemiološko sliko v sosednjih državah in pri nas lahko pričakujemo, da se bodo naloge na kontrolnih točkah izvajale še nekaj časa. 

V letu dni trajanja epidemije se je sicer primerno uredilo nekaj največjih in najbolj frekventnih kontrolnih točk, kar smo v Policijskem sindikatu Slovenije pozdravili in se pristojnim tudi zahvalili. Pa vendar je potrebno primerno urediti tudi druge objekte trenutno vzpostavljenih KT. Delo v normalnih delovnih pogojih, kjer zaposleni niso izpostavljeni višjim tveganjem za zdravje ali življenje, je osnovni pogoj tako za kvalitetno opravljanje nalog kot za zadovoljstvo zaposlenih. 

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem možnem času.