31 let Policijskega sindikata Slovenije

Policijski sindikat Slovenije danes praznuje 31. obletnico svojega delovanja.

Policijski sindikat Slovenije (PSS) združuje preko 5000 članic in članov in je reprezentativen sindikat v MNZ in Policiji. Organiziran je v 14 območnih policijskih sindikatih (OPS), kar pripomore k dostopnosti organizacije članstvu.

Zgodovina organiziranosti in delovanja PSS je povezana z osamosvojitvijo Slovenije. Tako leto 1990 štejemo kot prehod iz prejšnje sindikalne organiziranosti v nov začetek delovanja PSS v obliki kot jo poznamo danes. V preteklih letih se je delovanje PSS okrepilo predvsem s pričetkom polnega delovanja večine OPS.

Policijski sindikat Slovenije je reprezentativen in delujoči sindikat v MNZ in Policiji. Kot doslej se bomo še naprej v največji meri trudili za zaščito pravic in izboljšanje standarda svojih članov, ter zaposlenih v Policiji, MNZ in IRSNZ.