Izvajanje III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev – obvestilo

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije glede izvajanja III. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (v nadaljevanju: sporazum; Uradni list RS, št. 74/21), 23. 6. 2021, na predsednika Vlade RS, g. Janeza Janšo in na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa, naslovili poziv št. PSS-15/2021-150, v katerem smo opozorili, da bi bil lahko rok za izpolnitev te obveznosti ogrožen oz. da bi bila lahko ogrožena izpolnitev te obveznosti. Predmetne uredbe namreč Policijski sindikat Slovenije še vedno ni prejel v mnenje.

Dne 24. 6. 2021 smo prejeli odgovor Ministrstva za javno upravo (v prilogi), s katerim nas obveščajo, da je s sporazumom dogovorjena sprememba Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Ministrstvu za javno upravo že pripravljena in medresorsko usklajena. V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno navedeno uredbo formalno posredovati v mnenje reprezentativnim sindikatom javnega sektorja. Spremembe navedene uredbe bodo predmet obravnave na prvi naslednji seji pogajalske skupine javnega sektorja, predvidoma med 5. 7. in 7. 7. 2021. Morebitna negativna mnenja ostalih sindikatov javnega sektorja na uveljavitev dogovorjenih sprememb uredbe ne morejo vplivati.

O skladnosti sprememb uredbe z določbami sporazuma vas bomo obveščali takoj, ko bomo uredbo prejeli in jo preučili.