Izdaja novih sklepov v zvezi s povračili, določenimi v aneksu h KPND – obvestilo

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je 22. 6. 2021, Ministrstvu za notranje zadeve, Uradu za organizacijo in kadre, poslal poziv, da čimprej prekliče sklepe v zvezi s povračili določenimi v Aneksu h KPND (Uradni list RS, 88/21), saj so v nasprotju z določbami 4. in 7. člena Aneksa h KPND. 

Istega dne smo v tej zvezi članstvo PSS pozvali, da vročilnic ne podpisujejo in naj počakajo do izdaje novih oziroma nadomestnih sklepov, ki bodo skladni z določbami Aneksa h KPND. 

Z MNZ smo prejeli odgovor, s katerim nas obveščajo, da so na podlagi dopisa PSS ugotovili, da so bile v že izdanih sklepih pomotoma napačno povzete določbe Aneksa h KPND, zato so se odločili, da bodo vsem javnim uslužbencem na podlagi 77. člena Zakona o javnih uslužbencih izdali nove sklepe. 

Ugotavljamo, da je Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi naših pozivov in pritožb že izdane sklepe dejansko nadomestil z novimi, ki jih bodo v teh dneh prejeli vsi zaposleni. 

Po pregledu novih sklepov v PSS ugotavljamo, da so v njih povzete in upoštevane vse naše zahteve ter da so izdani skladno z novim Aneksom h KPND, zato zaposleni lahko sklepe prevzamete in podpišete vročilnice.