Predsedovanje EU – zagotavljanje prehrane in odmora med delom

Obveščamo vas, da smo se predstavniki Policijskega sindikata Slovenije danes, 26. 7. 2021 na Ministrstvu za notranje zadeve udeležili sestanka glede problematike zagotavljanja prehrane med delom ter izvrševanja določb 4. člena Aneksa h KPND ( Uradni list RS. št. 88/21) glede pravice javnega uslužbenca, da se odloča med prehrano ali povračilom regresa za prehrano ter določb ZDR1 glede koriščenja odmora med delom (na kar smo v PSS delodajalca opozorili z dopisom št. 15/2021-151 že dne 22. 6. 2021).

V povezavi s tem smo se seznanili z novim dopisom GDP, št. 2410-86/2020/142 (2-10) z dne  22. 7. 2021, v katerem so upoštevane pripombe PSS, da javni uslužbenec vnaprej navede, ali se bo v času varovanja odločil za organizirano prehrano, ali za povračilo regresa za prehrano. 

V nadaljevanju smo predlagali, da se za 8 urne delovnike zaposlenim vnaprej ponudi več menijev suhih obrokov, ki jih lahko delodajalec zagotovi in se tako javni uslužbenec sam odloči, ali bo izbral meni, ali pa se odločil za povračilo regresa.  V primeru planiranih 12 ali 13 urnih služb pa smo zavzeli stališče, da bi delodajalec moral organizirati in zagotoviti topel obrok, saj se glede na v naprej predvidene dogodke z ustrezno organizacijo dela to vsekakor lahko stori. 

Pri tem smo opozorili, da je nedopustno in nezakonito navedeno navodilo glede odrejanja odmora prvo uro službe, saj se skladno s 4. točko 154. člena ZDR1 lahko odmor določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa. 

Predstavniki MNZ so se z našimi navedbami strinjali tako glede pravice, da se javni uslužbenec sam odloči, da organizirane prehrane ne bo koristil in mu pripada regres za prehrano, kakor tudi, da je navodilo glede odmora prvo uro v nasprotju z ZDR1, na kar bodo opozorili tudi vodstvo policije. V nadaljevanju je bilo dogovorjeno še, da se bo v izogib monotonosti skušala zagotoviti čimbolj raznolika vsebina suhih obrokov, razviden pa bo tudi datum pakiranja ter s tem zagotovljena sledljivost svežine in primerne kvalitete.