PSS – ZODPol – vložitev amandmajev

Policijski sindikat Slovenije je danes na Državni zbor RS, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter na vse poslanske skupine v zvezi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (ZODpol) naslovil spodnji poziv in pobudo za vložitev amandmajev.

Spoštovane poslanke in poslanci. 

V zakonodajnem postopku je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) – EVA 2018-1711-0010, ki bo predmet obravnave na pristojnem odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. 

Predmetni predlog zakona vsebuje 48. členov, s katerimi se spreminja vsebina veljavnega zakona. V Policijskem sindikatu Slovenije opozarjamo, da večina predlaganih členov ni bila usklajevana s socialnimi partnerji. Po preučitvi gradiva ugotavljamo, da predmetni predlog zakona vsebuje tudi nekatere določbe, s sprejemom katerih bi bilo nedopustno in negativno poseženo v pravice iz delovnega razmerja policistk in policistov oz. bi bila ogrožena njihova pravna varnost. Zato smo v Policijskem sindikatu Slovenije pripravili rešitve v obliki amandmajev s podrobnimi obrazložitvami, na podlagi katerih do navedenih negativnih posledic za policistke in policiste ne bi prišlo. Vsebine predloga zakona, ki v amandmajih niso zajete pa v Policijskem sindikatu Slovenije podpiramo in menimo, da so predlagane spremembe dobrodošle. 

Spoštovane poslanke in poslanci. 

V smeri zavarovanja pravic in interesov naših članov zato na Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo naslavljamo poziv in pobudo za vložitev priloženih Amandmajev predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) – EVA 2018-1711-0010, za katere menimo, da primerneje naslavljajo odprta vprašanja,  so skladni z ustavo,  ratificiranimi mednarodnimi listinami in  pravom EU. 

PRILOGA:

  • Predlogi Amandmajev na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) – EVA 2018-1711-0010