Novo dno ministra in mrk generalnega direktorja!

Spoštovane članice in člani. Zahvaljujemo se za vsa vaša obvestila in vse dobre želje, ki nam jih sporočate. Menimo, da je minister Aleš Hojs nedavno v osrednji informativni oddaji na Planet TV, ko je komentiral vložitev naše zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka o PCT na Ustavno sodišče Republike Slovenije, slednje razumel kot napad na svoja politična prepričanja, nase in svoj politični obstoj. Ne glede na to pa takšna užaljenost nikakor prav v ničemer ne upravičuje ministrovega žaljenja policistov in vojakov z »mevžami«, ki predstavlja neposredni napad na osebnostno integriteto zaposlenih in ima za posledico širše vznemirjenje in razburjenje tako v interni kot tudi širši javnosti.

Žaljiva in neprimerna komunikacija vodilnih funkcionarjev v državi, ki ni usmerjena k tvornemu medsebojnemu sodelovanju in uresničevanju skupnih interesov v dobrobit vseh državljanov, ni  sprejemljiva že več desetletij. Pri tem je povsem nepomembno ali gre pri ministru Hojsu za nerazsodnost ali za naklepno žaljenje, saj so takšni izpadi državnih funkcionarjev zunaj razumne presoje in zato ne smejo imeti »svojega mesta« v normalni družbi. 

Zato uslužbenci policije ponovno pogrešamo odziv generalnega direktorja policije, g. Antona Olaja, katerega odgovornost in dolžnost je skrb za organizacijsko in tudi osebnostno integriteto zaposlenih. Izvrševanje z zakonom določenih dolžnosti generalnega direktorja policije ni in ne more biti podrejeno osebnim pogledom ali političnim prepričanjem (oziroma pripadnosti), temveč  zavedanju, da je tudi generalni direktor policije policist, ki mora odgovorno voditi policijo v dobro vseh državljanov – torej tudi v dobro zaposlenih. To odgovornost pa, po našem mnenju, g. Anton Olaj, nekritično in konstantno opušča oziroma je ne izvaja. 

Glede na vse navedeno pričakujemo, da se bo generalni direktor policije vendarle opogumil in  policistke in policiste zaščitil pred neprimernimi in žaljivimi izpadi ministra. Od ministra Hojsa pa upravičeno pričakujemo javno opravičilo, čeprav vemo, da so tega zmožni le pogumni in pokončni ljudje, ki uživajo spoštovanje med sodržavljani. 

Če minister in generalni direktor ne zmoreta ne enega in ne drugega, naj ne pričakujeta, da bomo policisti njunim »idejam« sledili.  Zagotovo ne!