Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

obveščamo Vas, da je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, s katerim je z novim 10.a členom predpisala »Posebne določbe za zaposlene v organih državne uprave«, da »morajo zaposleni v organih državne uprave, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja države, za opravljanje nalog na delovnem mestu, v prostorih delodajalca ali v prostorih drugega organa državne uprave izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja«.

Pri tem je prepustila odločitev predstojniku, da zaposlenim, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja in zaposlenim, ki zasedajo delovna mesta, ki so določena z odlokom kot izjema organizira delo na domu, če narava in vrsta dela ter delovni proces to omogočajo. Če dela na domu zaradi narave in vrste dela ter delovnega procesa ni mogoče organizirati, predstojnik organa državne uprave ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja. Izjema so lahko le zaposleni, ki predložijo potrdilo osebnega zdravnika, da se cepljenje odsvetuje iz zdravstvenih razlogov in izpolnjujejo pogoj testiranja. Odlok začne veljati 18. septembra 2021, novi 10.a člen odloka pa se začne uporabljati 1. oktobra 2021. Pogoj cepljenja izpolnjujejo zaposleni, ki dokažejo, da so prejeli do 1. oktobra 2021 vsaj en odmerek cepiva in do 1. novembra 2021 še drugi odmerek cepiva (pri cepivih, za katera se zahteva dvakratno cepljenje).

Policijski sindikat Slovenije poudarja, da podpira precepljenost državljanov in tudi ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, vendar ne na način, da se ne spoštujejo pravice iz Ustave RS, da se ustvarja dvom v delovanje pravne države in delitev oblasti. Menimo, da je Vlada RS s takšnim odlokom presegla pristojnost iz 21. člena[1] Zakona o vladi in uveljavlja samovoljo s  poseganjem v nedotakljivost življenja z obvezo cepljenja ali prebolevnosti, saj ne spoštuje, da se posegi v telo oziroma omejitve ustavno varovanih pravic lahko ureja le z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije. Samo zakon je tisti, ki zagotavlja vladavino prava ter državljankam in državljanom omogoča ustrezna pravna sredstva, sodno varstvo in odškodnino v primeru, da utrpijo škodo in načine kako lahko uveljavljajo drugačno mnenje. Odločitev Vlade RS, da omeji delo samo zaposlenih v državni upravi, kjer nastopa tudi kot delodajalec, medtem ko vse ostalo prepusti tudi testiranju je več kot neodgovorno in skregano z vsakršnim razumom.  

Zato je Policijski sindikat Slovenije navedeni odlok poslal v preučitev pooblaščeni pravni pisarni z namenom, da se preuči možnost za podajo pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti navedenega odloka, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoj prebolevnosti ali cepljenja, in na nerazumno diskriminatorno obravnavo zaposlenih v državni upravi, saj doslej zdravstvena stroka še ni ugotovila, da virus izbira »gostitelje« po vrsti in dejavnosti dela.  

Članice in člane PSS bomo po preučitvi navedenega odloka s strani pooblaščene pravne pisarne  o tem tudi obvestili.

[1] Zakon o Vladi, tretji odstavek 21. člena: »Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo določeno, da jih ureja vlada z odlokom.«.