Notranje varnostni postopki zoper pripadnike PPE PU Ljubljana – zaprosilo za dostop do podatkov

Policijski sindikat Slovenije je na generalnega direktorja Policije, g. dr. Antona Olaja v zvezi notranje varnostnih postopkov zoper pripadnike PPE PU Ljubljana naslovil zaprosilo za dostop do podatkov.

Prosimo, da nam na podlagi 22. j člena Kolektivne pogodbe za policiste (KPP), 203. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) omogočite dostop do vseh informacij in podatkov, ki izhajajo iz (opravljenih) notranje varnostnih postopkov s pripadniki oziroma policisti PPE PU Ljubljana, katere ste opravljali v času od 13. 9. 2021 do 20. 9. 2021. V zvezi s tem zahtevamo tudi vso korespondenco (vseh) policijskih uslužbencev, ki je potekala v tej zadevi, ne glede na prej naveden datum (pred in po datumu).   

Zahteva temelji na informacijah naših članov, da ste z določenimi pripadniki oziroma policisti PPE PU Ljubljana opravljali notranje varnostne postopke zaradi tega, ker so policisti PPE korektno in javno izražali pomisleke nad nelegitimnimi pritiski (vodstva policije, politike…), ki so zahtevali, da morajo na protestnih zbiranjih zoper protestnike ukrepati na nestrokoven in nezakonit način. Ker ste v teh postopkih posegli tudi v pravice iz delovnega razmerja, ste dolžni sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni za opravljanje sindikalne dejavnosti in nadaljnje zavarovanje pravic ter ustrezno ukrepanje zoper odgovorne osebe oziroma uveljavljanje pravnih sredstev.

Navedene informacije želimo pridobiti na vpogled, ali v obliki prepisa, fotokopije, ali njen elektronski zapis.