POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE PREKO USTAVNEGA SODIŠČA UDEJANJA PRAVNO DRŽAVO

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) je danes, 30. 9. 2021, na svoji seji v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Policijskega sindikata Slovenije, s sklepom št.: U-I-210/21-12, 30. 9. 2021, sklenilo, da se izvrševanje 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št.147/21, 149/21 in 152/21) do končne odločitve Ustavnega sodišča ZADRŽI.