Grožnje GDP – sporočilo za javnost

Najvišji stalni organ Policijskega sindikata Slovenije, Svet Policijskega sindikata Slovenije, je na svoji seji obravnaval pisanje generalnega direktorja Policije, g. Antona Olaja (v nadaljevanju: generalni direktor policije), z dne 7. 10. 2021, objavljeno na socialnem omrežju, v katerem je predsednika Policijskega sindikata Slovenije, g. Roka Cvetka, obtožil zavajanja o »zgražanju nad posredovanjem policistk in policistov in o upadu ugleda in dostojanstva«, nadalje pa še za »poskus povzročanja slabih medsebojnih odnosov, kar je v nasprotju z 22.m členom Kolektivne pogodbe za policiste in v nasprotju z določili 4. in 9. člena kodeksa policijske etike. Tudi pogodbe o zaposlitvi, ki zavezuje k spoštovanju kodeksa«. Svet Policijskega sindikata Slovenije je na seji soglasno sprejel opredelitev do zapisa generalnega direktorja policije, g. Antona Olaja, ki jo posredujemo v nadaljevanju.

Svet Policijskega sindikata Slovenije najostreje obsoja objave generalnega direktorja policije, g. Antona Olaja na socialnem omrežju Twitter, dne 7. 10. 2021, v katerih predsednika Policijskega sindikata Slovenije, g. Roka Cvetka z neutemeljenimi in izmišljenimi navedbami o kršitvi pogodbenih obveznosti obtožuje zavajanja in povzročanja slabih medsebojnih odnosov v policiji, kar je bilo v notranji in zunanji javnosti razumljeno kot napoved delovno pravnih ukrepov zoper predsednika sindikata, zaradi opravljanja sindikalnega dela. 

Svet Policijskega sindikata Slovenije zavrača neprimeren poskus poosebljanja sindikata s predsednikom Rokom Cvetkom. Policijski sindikat Slovenije je samostojna, demokratična, prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija zaposlenih v Policiji, Ministrstvu za notranje zadeve, v drugih državnih organih in v lokalnih skupnostih, v katerih ima reprezentativnost. V njej člani organizirano, preko sindikalnih organov in svojih predstavnikov, v skladu s programom in statutom, uveljavljajo in varujejo svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge interese. Gospod Anton Olaj je zaradi uradnega dopisa Policijskega sindikata Slovenije, povsem neupravičeno, neutemeljeno in osebno napadel predsednika Roka Cvetka.  Generalni direktor policije bi mogel in moral vedeti, da dokumenti Policijskega sindikata Slovenije predstavljajo akt delovanja sindikata in zato izražajo voljo in interes članstva.  

Zato Svet Policijskega sindikata Slovenije, g. Antonu Olaju jasno sporoča, da je generalni direktor policije uradnik, ki deluje v interesu delodajalca, in zato nima pravice niti pristojnosti groziti sindikalnim funkcionarjem, izrabljati uradni položaj z namenom da povzroča škodo Policijskemu sindikatu Slovenije ali njegovim funkcionarjem. Obenem je Svet dolžan opozoriti, da generalni direktor policije nikoli ni in ne bo določal interesov sindikata, niti aktivnosti sindikata usmerjal ali jih celo vodil. V skladu s 3. členom Konvencije št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic imajo delavske in delodajalske organizacije pravico, da sprejmejo statute in splošne upravne akte, da svobodno izbirajo svoje predstavnike, da se same upravljajo in delujejo ter oblikujejo svoje akcijske programe. Skladno s tem je predsednik sindikata legitimno in legalno, neposredno izvoljen predstavnik sindikata, zato uživa ustrezno imuniteto, zaščito in dolžno spoštovanje.   

Objavo generalnega direktorja policije zato Svet Policijskega sindikata Slovenije razume kot nedopustno samovoljo in jemanje pravic, ki mu ne pripadajo zato, da je lahko neutemeljeno in zlonamerno obtožil predsednika Roka Cvetka, ter ga na ta način postavil v manj ugoden ali podrejen položaj oziroma mu povzročil škodo. 

Svet Policijskega sindikata Slovenije nadalje ugotavlja, da g. Anton Olaj ne uživa potrebnega zaupanja in ne vliva občutka nepristranskosti pri vodenju policije. Prav tako se ugotavlja, da je s svojimi dejanji, odločitvami in javnimi opredelitvami, Policiji povzročil nepopravljivo škodo, katera se odraža v hudem padcu ugleda policistov, in načetem dostojanstvu vseh zaposlenih, pri čemer je pod vprašanjem volja in želja po požrtvovalnosti, zakonitosti, strokovnosti, pravičnosti, vljudnosti in korektnem delu ter človeškem ravnanju pri zagotavljanju varnosti. Prav zaposleni v slovenski Policiji smo leta in leta gradili zaupanje državljanov, naše dobro delo pa se odraža v dejstvu, da je Slovenija med najvarnejšimi državami sveta. Varnost ni dobrina, ki jo lahko kupiš, ker  zahteva leta in leta kvalitetnega dela, odrekanj, žal tudi žrtev med policisti. Varnosti namreč ni mogoče zagotavljati, če ni vzpostavljeno dobro medsebojno zaupanje z državljani, in takšno zaupanje tudi krepi pravice in varnost policistk in policistov. In to zaupanje je g. Anton Olaj porušil do skrajne mere, zato ne uživa zaupanja zaposlenih, katere v Policijskem sindikatu Slovenije zastopamo. 

Svet Policijskega sindikata Slovenije tudi ugotavlja, da generalni direktor policije opušča dolžno skrbnost in deluje v nasprotju s Kodeksom policijske etike, Kodeksom etike ravnanja javnih uslužbencev, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o organiziranosti in delu v policiji. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da g. Anton Olaj ni ravnal v skladu z 31. členom ZODPol, da bi zaščitil organizacijsko integriteto policije in s tem tudi osebnostno integriteto zaposlenih takrat, ko je minister za notranje zadeve g. Aleš Hojs, policistke in policiste razžalil in jih označil za lenuhe, mevže ipd…  

Vsled zgoraj navedenim dokazom in dejstvom Svet Policijskega sindikata Slovenije g. Antonu Olaju predlaga, da razmisli o odstopu s položaja generalnega direktorja policije, in na ta način policistke in policiste razbremeni očitkov o politizaciji in jim tako omogoči povrnitev ugleda in dostojanstva, ter omogoči ponovno vzpostavitev potrebnega zaupanja z državljani.

Ljubljana, 14. 10. 2021                                                   Svet Policijskega sindikata Slovenije