Skupščina ZZZS – obvestilo

25. 10. 2021 se je članom Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) iztekel mandat 2017-2021. V preteklem obdobju je interese članic in članov PSS in Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) uspešno zastopal član IO PSS, Alen Pečarič. Za njegovo delo v preteklem mandatu in prizadevanja za višji nivo zdravstvenega zavarovanja se mu iskreno zahvaljujemo.

Ob tem vas obveščamo, da je bil za člana Skupščine ZZZS v mandatu 2021-2025 izvoljen predstavnik PSS, Franci Frantar. Kot zastopnik zavarovancev se je že udeležil konstitutivne skupščine, ki je potekala 25. 10. 2021. Poleg tega, da so bili potrjeni mandati in izvoljeno vodstvo Skupščine ZZZS ter Uprave, so člani skupščine podprli tudi predlog o dosegljivosti izbranih osebnih zdravnikov po telefonu ves delovni čas ambulant, saj se zavarovanci srečujemo z vse težje dostopnim zdravstvenim varstvom. Navedeni predlog je v obliki poziva poslan ministru za zdravje, da se ustrezno spremeni pravilnik, ki določa način naročanja. 

Skupščina ZZZS določa politiko in strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja, spremlja uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in problematiko zdravstvenega varstva. Zato se lahko v zvezi s tem daje pobude in predloge za dopolnitev predpisov ter mnenja k predlogu državne zdravstvene politike ter se opredeljuje do ukrepov za ohranjanje zdravja prebivalcev.  Vabimo vas, da pri temu sodelujete tudi vi. Vaše pobude in predloge bomo preučili ter jih preko našega predstavnika predstavili na seji Skupščine ZZZS.