Predlog novele ZNPPol, ponovno usklajevanje – obvestilo

Z našim obvestilom št. 15/2021-230 smo vas 12. 10. 2021 obveščali, da nam je MNZ v ponovno usklajevanje poslal predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju: Predlog zakona), pri katerem smo že z zadovoljstvom ugotovili, da je MNZ iz Predloga zakona umaknilo sporni 12. člen, s katerim je predlagalo uporabo poligrafskega postopka pri zagotavljanju notranje varnosti Policije in upoštevalo argumentirano mnenje PSS.

Po pregledu preostalega besedila Predloga zakona ugotavljamo, da policist kljub prelaganim dopolnitvam v pritožbenem postopku še vedno ne uživa potrebne pravne zaščite. Zato smo MNZ posredovali predlog določb, na podlagi katerih bi se lahko postopka v pomiritvenem postopku udeležil tudi pooblaščenec policista in da se policistu povrne stroške svetovanja in udeležbe pooblaščenca v pritožbenem postopku (več v prilogi).

O nadaljnjih aktivnostih PSS v zvezi Predlog zakona vas bomo obveščali.