7. kongres Policijskega sindikata Slovenije

Obveščamo vas, da je danes v prostorih Policijske akademije potekal 7. kongres Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS). Članom Kongresa je bilo predstavljeno mandatno poročilo o delu PSS v obdobju 2015 – 2019. Po potrditvi mandatnega poročila smo sprejeli tudi smernice za delo v obdobju do naslednjega Kongresa. Kongresa v Tacnu se je udeležilo tudi 15 vabljenih gostov, tako na strani delodajalca kot tudi iz sindikalne konfederacije in gospodarskih družb, ki že vrsto let uspešno sodelujejo s PSS.

Ker je v oktobru potekel mandat dosedanjemu predsedniku PSS,  g. Radivoju Uroševiču, je volilna komisija v začetku leta razpisala volitve za novega predsednika, člane statutarne komisije in člane nadzornega odbora. Za funkcijo predsednika sta bili pravilno vloženi dve kandidaturi in sicer kandidatura g. Roka Cvetka in g. Matjaža S. Repnika

Na podlagi vseh preštetih glasov je volilna komisija Kongres seznanila, da je bil za novega predsednika PSS v mandatnem obdobju 2019-2023 izvoljen Rok Cvetko. Za člane Nadzornega odbora so bili izvoljeni Nataša Ivančić, Brigita Kelbič in Marino Terbižan, za člane Statutarne komisije pa Samo Gorta, Darko Pehan, Primož Pucelj, Tjaša Škedelj in Igor Zupanc.

Udeležencem Kongresa so bili nato s strani predstavnika Konfederacije sindikatov javnega sektorja predstavljeni aktualni projekti, ki se izvajajo v okviru konfederacije, posebej pa je bil predstavljen projekt reševanja sporov z mediacijo.

Ob zaključku Kongresa so bila prizadevnim članom podeljena tudi bronasta, srebrna in zlata priznanja za izvedene aktivnosti v letu 2018, ter priznanja za posebne dosežke. Kot najboljšemu Območnemu policijskemu sindikatu v letu 2018 je bilo posebno priznanje podeljeno Območnemu policijskemu sindikatu Dolenjske in Bele krajine.

Ne glede na to, da PSS v novo obdobje vstopa z novim vodstvom, pa bo sindikat pri svojem delovanju še naprej vodil slogan: Prijateljstvo, Solidarnost, Sodelovanje!