Izdaja obračuna dohodkov za leto 2019

Policijski sindikat je v zvezi izdaj obračuna dohodkov za letov 2019 na Ministrstvo za notranje zadeve naslovil spodnjo prošnjo:

Več članov se je obrnilo na PSS s prošnjo po posredovanju pri delodajalcu za čim prejšnjo izdajo pisnih obračunov plač in nadomestil za preteklo leto 2019, ki ste jih kot delodajalec dolžni izdati najkasneje do konca meseca januarja.

Ker veliko naših članic in članov želi preračunati in ugotoviti najugodnejšo varianto izračuna za oddajo vloge posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, vas v njihovem imenu vljudno prosimo, da z izdajo pisnih obračunov pohitite (če izračune prejmejo šele v skrajnem roku ob koncu meseca januarja, imajo za izdelavo kalkulacij zelo malo časa, saj je 5.2.2020 rok za vložitev vlog za posebne olajšave).

Prosimo vas za informacijo, do kdaj boste lahko navedene pisne obračune poslali v organizacijske enote Policije in MNZ.