Takojšnja uvedba varnostnih ukrepov zoper izpostavljenost policistov koronavirusu – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na MNZ in Policijo naslovil spodnjo zahtevo po takojšnji uvedbi varnostnih ukrepov zoper izpostavljenost policistov koronavirusu:

Te dni v PSS spremljamo eskalacijo širjenja smrtonosnega pljučnega koronavirusa, ki se iz izvorne države Kitajske že širi po celem svetu.

Po današnjih poročanjih medijev so se prvi primeri pojavili tudi že na Dunaju. Zaznali smo tudi, da preko državne meje v Slovenijo prestopa večje število turistov prav iz Kitajske, prav mogoče, da tudi iz območij epidemije.

Policisti smo pri izvajanju nalog prvi neposredno izpostavljeni stikom s tujci, tako pri opravljanju mejne kontrole kot pri nadaljnjih ali drugih policijskih postopkih. Kot nosilci izvajanja Schengenskega pravnega reda smo odgovorni za izvajanje ukrepov, ki veljajo za celotno območje Schengna, s tem pa tudi za Slovenijo. Ker moramo naloge izvrševati skladno z zakonom, ne moremo čakati na navodila NIJZ, ki so praviloma izdana, ko je okužba na območju Slovenije že zaznana.

Iz različnih domačih medijev in medijev iz območja EU je razbrati, da so države članice na mejnih prehodih že podvzele določene ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih in varnosti državljanov v smeri preprečevanja novih okužb in širjenja tega nevarnega koronavirusa.

Glede na navedeno od vas zahtevamo, da na podlagi ugotovitev mednarodne zdravstvene stroke o preventivnih in drugih ukrepih, ki jih je potrebno izvesti in izvajati za zaščito zaposlenih in državljanov, na vseh mejnih prehodih (tako cestnih, letaliških, pomorskih) in v notranjosti, takoj sprejmete vse potrebne ukrepe za ustrezno zaščito zaposlenih in naših državljanov in nas o vseh izvedenih ukrepih in izdanih navodilih za izvajanje teh ukrepov nemudoma povratno obvestite.