Napovedana stavka SPS – sklep Sveta PSS

Obveščamo vas, da je Svet PSS, kot najvišji stalni organ PSS, na svoji 1. izredni seji, 29. 1. 2020, v zvezi z napovedano stavko SPS, po temeljiti preučitvi vseh znanih dejstev in okoliščin, soglasno sprejel naslednji sklep:

Stavkovne zahteve SPS do tega dne Policijskemu sindikatu Slovenije niso bile posredovane, v izvajanje skupnih stavkovnih aktivnosti pa niti nismo bili pozvani, zato se je Svet PSS do slednjih lahko opredelil zgolj na podlagi informacij, pridobljenih preko notranjih in zunanjih medijev.

Stavkovne zahteve, ki so povzete iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. l. RS, št. 3/19), so trenutno v reševanju in ustrezno pravno zavarovane. Nova zahteva SPS pa ne zagotavlja obligacije uspeha pri urejanju pravic zaposlenih.

Svet Policijskega sindikata Slovenije meni, da je stavka, ki jo je za 3.2.2020 napovedal Sindikat policistov Slovenije in je uperjena proti Vladi RS v tem trenutku nesmiselna, zato se ji Policijski sindikat Slovenije ne bo pridružil.

Poleg vsega navedenega pa Vlada RS po odstopu predsednika vlade (27.1.2020) po mnenju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo tudi nima več pooblastil za sklepanje novih, zavezujočih dogovorov.

Dodatna pojasnila in obrazložitev lahko članice in člani PSS dobijo pri predsednikih OPS-ov in ostalih članih Sveta PSS.