Prispevek delodajalca – poklicno zavarovanje – dodatno obvestilo

Z našim obvestilom, navedenim v zvezi, smo vas že seznanili o ugotovljenih pomanjkljivostih pri plačilu prispevka delodajalca kot zavezanca za plačilo prispevkov v sklad pokojninskega zavarovanja.

Po pregledu plačilnih list naših članov, ki so se sicer zaposlili v Policiji pred 1. 1. 2001, vendar ob zaposlitvi niso imeli statusa policista (pridobili so ga šele po 1. 1. 2001, po zaključku šolanja in usposabljanja za poklic policista), ugotavljamo, da te skupine policistov delodajalec ni vključil v skupino, ki ima pravico do prispevkov višje stopnje. Tem članicam in članom PSS se pri plači obračunava prispevek delodajalca v poklicno zavarovanje po stopnji 8,00 %, moralo pa bi se po stopnji  8,40 %.

Od delodajalca smo zahtevali, da pri vseh naših članicah in članih, ki so se zaposlili v Policiji pred 1. 1. 2001 (in pridobili status policista po 1. 1. 2001), preveri, ali je bil prispevek ustrezno obračunan in ga pozvali, da odpravi morebitne nepravilnosti. Pričakujemo, da bo navedeno realizirano v razumnem roku, v nasprotnem primeru bomo članicam in članom PSS za uveljavljanje pravice iz delovnega razmerja nudili pomoč preko pravnega zavarovanja ARAG.

Z odgovorom delodajalca vas bomo obvestili.