Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije – obvestilo

V PSS smo po pregledu predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Ministrstva za notranje zadeve za potrebe Policije (v nadaljevanju: Pravilnik), glede na posredovane nam informacije, podali negativno mnenje.

Navedeni predlog Pravilnika smo preučili in pri tem ugotovili, da zaradi pomanjkljivega posredovanja predloga (brez obrazložitev in prilog), niti nismo mogli podati dokončnega mnenja. Ne glede na to, pa smo ob preučevanju predloga Pravilnika lahko že zaključili, da bi bila nadaljnja obravnava predloga in sprejem sprememb Pravilnika škodljiva za zaposlene v Policiji.

Pogoji za dodelitev službenega stanovanja se namreč po tem predlogu celo zaostrujejo, določa se nove kriterije o primernosti stanovanjskih razmer prosilca, namen sprememb kriterijev za točkovanje pa ni jasen. Najemnina službenih stanovanj, ki niso na območju upravnih enot Koper, Izola, Piran, Ljubljana in Maribor bi se podražila (iz 80% neprofitne najemnine na 100%), prav tako ni jasno, pod kakšnimi pogoji se lahko podaljša najemna pogodba za isto stanovanje oz. se naj bi to prepuščalo odločitvi upravljalca nepremičnine; zaradi zaostrovanja pogoja oddaljenosti pa bi lahko obstoječi uporabnik službenega stanovanja celo izgubil možnost podaljšanja najemne pogodbe. 

Vsled vseh zgoraj navedenih dejstev je PSS podal negativno mnenje, s katerim se lahko v celoti seznanite in ga pošiljamo v prilogi.