Plačevanje obveznih prispevkov za socialno zavarovanje MNZ za zaposlene – odgovor MNZ

Več članov PSS nas je obvestilo, da so pri preverjanju plačil prispevkov od dohodka (plače) preko FURS-a dobili odgovor, da le-ti niso plačani. Po takojšnjem preverjanju smo s strani MNZ prejeli odgovor, ki ga v nadaljevanju v celoti prepošiljamo:

Ministrstvo za notranje zadeve skladno z veljavno zakonodajo redno in v celoti plačuje vse davščine, tako davke kot prispevke.

Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v 5 dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje). Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti davčnemu zavezancu tudi podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaj, ter davčnemu organu predložiti obračun REK-1.

V mesecu februarju 2020 Ministrstvo za notranje zadeve prejelo obvestilo FURS-a, da je pri predložitvi REK-1 in REK-1f obrazcev zaznana napaka, zato posledično ni bila možna oddaja REK obrazca za mesec januar.
Danes, 11. 2. 2020,  je bilo prejeto obvestilo, da je napaka odpravljena, zato je Ministrstvo za notranje zadeve že pristopilo k oddaji REK obrazca. Po uspešni oddaji se bodo podatki FURS-a spremenili, pri čemer naj omenimo da je med dejanskimi plačili in evidentiranjem stroškov vedno določen časovni zamik.
 
Ministrstvo za notranje zadeve je svojim zaposlenim plačalo vse prispevke in sicer  8. januarja 2020  za mesec december 2019, prispevke za mesec januar 2020 pa 10. februarja 2020.
 
Prispevki so bili plačani za vse uslužbence ministrstva in policije.

Dodatno pa bo zaradi nekaterih nejasnosti, ki so se izkazale, preverjeno kako je s prikazi vplačil v letu 2019.