PSS – Čas uposabljanja kandidatov – napredovalno obdobje

Z našim obvestilom št. PSS-15/2019-232 (povezava TUKAJ) smo vas že 14. 12. 2019 obvestili o novem izjemnem uspehu PSS: kandidatom za policiste za varovanje zunanje meje EU se čas usposabljanja šteje v napredovalno obdobje, kar je podlagi tožbe članic PSS odločilo Vrhovno sodišče RS s sodbo št. VIII lps 195/2018.

Na podlagi navedene sodbe je delodajalec izdal dokument št. 100-1525/2019/2 (1502-26),        5. 12. 2019, s katerim obvešča zaposlene, da je bila na podlagi te sodbe sprejeta odločitev, da se za prve tri generacije policistov, ki so se v letih 2007 in 2008 usposabljali na delovnem mestu kandidat za policista  EU, preveri morebitno izpolnjevanje pogojev za napredovanje  ter pripravi ustrezne akte.

Ker Urad za organizacijo in kadre do konca aprila 2020 ni pripravil ustreznik aktov, niti nas ni obvestil o razlogih za to, smo v PSS 13. 5. 2020 na delodajalca naslovili urgenco z zahtevo po pojasnilu, zakaj dane zaveze niso bile izvršene. S strani MNZ smo 9. 6. 2020 prejeli odgovor (pošiljamo v prilogi), iz katerega je razvidno, da so razlogi zamude povezani z opravljanjem drugih nujnih nalog v času epidemije ter sporočajo, da bodo vsa preverjanja in delovnopravni akti pripravljeni do septembra 2020.

V kolikor te zaveze ne bodo izpolnjene najkasneje do 30. 9. 2020, bomo za vse članice in člane PSS, ki so bili pri tem oškodovani, preko pogodbene odvetniške pisarne sprožili ustrezne pravne postopke s koriščenjem zavarovanja pravne zaščite ARAG.

Več v prilogah: