Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za mesec maj 2020 v MNZ IRSNZ in Policiji ne bo izplačan!

Obveščamo vas, da je Vlada RS s sklepom št. 10007-52/2020/2 z dne 11. 6. 2020 določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020. 

Obveščamo vas, da je Vlada RS s sklepom št. 10007-52/2020/2 z dne 11. 6. 2020 določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020

Iz prejetega gradiva izhaja, da Vlada RS zaposlenim v MNZ, IRSNZ in Policiji za opravljeno delo v mesecu maju ni namenila sredstev za plačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki so bila za mesec marec in april izplačana na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Navedeno dejstvo je danes v okviru delovnega sestanka potrdil tudi vršilec dolžnosti generalnega sekretarja MNZ, gospod Benedikt Jeranko.

Na takšen način se Vlada RS iskreno zahvaljuje vsem zaposlenim na področju nacionalne varnosti, ki so delo opravljali v času »izrednih razmer« in bili podvrženi izjemnim delovnim naporom, usmerjenim k skupnemu cilju uspešnega obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki je bila tudi z našim delom uspešno premagana. 

V PSS ocenjujemo, da sprejem takšnega sklepa predstavlja izjemno negativno sporočilno vrednost zaposlenim. Morebitnih posledic takšnega ravnanja bi se Vlada RS v trenutnih varnostnih razmerah morala še kako dobro zavedati, saj iz takšnega postopanja izhaja, da je Vladi RS skrb za varnost državljanov drugotnega pomena.