Odstop ministra in generalnega direktorja Policije – odziv na izjave ministra v odstopu

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve v odstopu, g. Aleša Hojsa naslovil poziv!

Iz javnih medijev smo bili obveščeni, da sta minister za notranje zadeve g. Aleš Hojs in generalni direktor Policije, mag. Anton Travner odstopila iz položajev zaradi razlogov povezanih s kriminalistično preiskavo, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo v zadevi nabave zaščitnih mask. 

V zvezi s tem smo dobili več vprašanj medijev in članov, ki se nanašajo na poslovilne besede ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa, povzete v javnih medijih. Minister v odstopu, g. Aleš Hojs, je namreč na tiskovni konferenci in v nekaterih kasnejših izjavah zaposlene v Policiji označil da »del policije zavestno sodeluje v ščitenju kriminala politično pravih posameznikov in pod krinko preganjanja kriminala v spregi z izbranimi mediji, zastrašuje, ovaja in drugače preganja posameznike, ki jim politično niso pogodu« in da kljub korenitim kadrovskim menjavah v policiji ocenjuje »da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije, v navezavi s tožilstvom in sodstvom te iste provinience, tako močno zasidrana v sistem«, da mu obstoječa zakonodaja in pristojnosti niso omogočale učinkovite depolitizacije in sprememb v Policiji. 

Zelo jasno sporočamo, da nam kot socialnemu partnerju, ki je odgovoren za varovanje pravic zaposlenih, niti minister za notranje zadeve niti generalni direktor policije nista nikoli omenila, da se srečujeta s kakršnimikoli omrežji, ki bi lahko kakorkoli vplivali na opravljanje dela policistov in pravice zaposlenih. Navedene izjave so toliko bolj nenavadne tudi zato, ker je pred zgolj štirimi dnevi, natančneje v petek 26.6.2020, v okviru proslave ob dnevu Policije v Tacnu, prav minister v odstopu javno pohvalil izjemno delo in požrtvovalnost vseh slovenskih policistov, med katere spadajo tudi vsi kriminalisti. Zato v luči zavarovanja pravic zaposlenih najostreje zavračamo in obsojamo takšne neutemeljene in povsem neargumentirane obsodbe ministra za notranje zadeve, izrečene na škodo vseh zaposlenih v Policiji. 

V Policiji je zaposlenih 8.200 javnih uslužbencev, od tega 7.129[1] policistov  ki so strokovni, samostojni in neodvisni pri izvrševanju svojega poslanstva do ljudi, to je varovanja njihovih življenj, premoženja in zagotavljanja njihove varnosti. Prav policisti smo namreč tisti javni uslužbenci nad katerimi največ različnih institucij izvaja različne oblike in načine nadzora, ki praviloma (pre)večkrat in pretirano posega v človekove pravice policistk in policistov in jih zaradi (pre)visokih standardov na področju etike in morale tudi neupravičeno najostreje sankcionira, s tem pa povzroča neposredno škodo policistkam in policistom ter njihovim družinam. 

Policijski sindikat Slovenije je dolžan varovati tudi pravice, ki izhajajo iz dostojanstva zaposlenih, kadar gre za omaloževanje članov v zvezi z njihovim delom oziroma delovnim razmerjem. 

Policistke, policisti in ostali uslužbenci policije si nedvomno zaslužimo večje spoštovanje kot nam ga je namenil minister v odstopu! Nenazadnje prav slovenska policija in njeni zaposleni uživamo visok ugled v javnosti, kar pa žal ni mogoče trditi za politiko, ki se težko pohvali z visokimi moralno etičnimi standardi svojega delovanja. V Policijskem sindikatu Slovenije zato ponovno zavračamo neutemeljene, neargumentirane in žaljive obsodbe ministra za notranje zadeve v odstopu. 

Pričakujemo, da bo minister v odstopu, g. Aleš Hojs, vendarle zbral toliko moči in poguma in se vsem policijskim uslužbencem, ki znotraj enega izmed ključnih subjektov sistema notranje varnosti, z uresničevanjem svojih nalog prispevajo k notranji stabilnosti in visoki stopnji varnosti v Republiki Sloveniji, opravičil.

[1] https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/statistika/zaposleni-v-policiji

Vir fotografija: Spletna stran MNZ / Nebojša Tejić STA