Solidarnostna pomoč KPND – sklepi delodajalca – obvestilo članstvu

S strani več članic in članov Policijskega sindikata Slovenije smo bili obveščeni, da je delodajalec pričel vročati Sklepe, ki se nanašajo na (ne)izplačilo solidarnostne pomoči po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND), ki smo jih vložili iz razloga elementarne nesreče (epidemije). 

Sklepe vročajo osebno vsakemu članu posebej, čeprav bi jih lahko, skladno s podano zahtevo, vročili neposredno pooblaščeni odvetniški družbi PSS in s tem prihranili nepotrebne stroške in dodatno delo zaposlenih javnih uslužbencev. 

Kot smo seznanjeni, so članom PSS s Sklepi zavrnili izplačilo solidarnostne pomoči, kar je bilo sicer glede na stališče delodajalca pričakovano. Člane PSS obveščamo, da Sklepe lahko prevzamejo in jih shranijo, v PSS pa bomo na podlagi tega sprožili kolektivni delovni spor –  sodišče bo nato moralo odločiti o tem, ali nam solidarnostna pomoč pripada ali ne. 

V kolikor pa je kdo od članov prejel drugačen Sklep (pozitiven, torej odobren, ali pa poziv za dopolnitev), pa naj nas o tem nemudoma obvesti na mail info@pss-slo.org.