Odrejanje dela policistom v civilni obleki – poziv

Policijski sindikat Slovenije je z dopisom št. 2020-215 (v prilogi) na delodajalca naslovil vprašanje članov, ki se nanaša na zahteve vodij posameznih enot, da imajo policisti, ki drugače opravljajo naloge praviloma v uniformi, za potrebe določenih nalog pri opravljanju varovanj na večjih varnostnih dogodkih (npr. zadnji dogodek na VIP Forum 2020 na Bledu…) oblečeno lastno obleko s kravato. Navedena zahteva povzroča policistom, ki lastnih oblek s kravato nimajo, dodatne težave in stroške. S strani delodajalca smo prejeli odgovor, ki vam ga pošiljamo v prilogi. Na podlagi podanega odgovora vsem članicam in članom PSS svetujemo, da odrejenih nalog ne odklonijo, lahko pa zavrnejo zahtevo za nošenje točno določenih delih oblačil, katerih nakup bi jim pomenil dodaten strošek.