Kontrolne točke, slabi delovni pogoji – dopolnitev zahteve

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi zahteve glede slabih delovnih pogojev na vstopnih točkah v državo namenjenih kontroli vstopa potnikov s strani delodajalca prejel odgovor. Na odgovor, ki si ga lahko preberete v priponki je Policijski sindikat Slovenije podal spodnjo dopolnitev zahteve.

V zvezi z vašim odgovorom  vas obveščamo, da v Policijskem sindikatu Slovenije vašega načina reševanja problematike delovnih pogojev na kontrolnih točkah in podanih pojasnil nikakor ne moremo sprejeti. 

Popolnoma nesprejemljivo je, da za zagotavljanje osnovnih pogojev dela, kot so streha nad glavo zaposlenega in ogrevani delovni prostori, kljub večkratnim opozorilom Policijskega sindikata Slovenije in vodstev nekaterih policijskih uprav, izgovore iščete v postopkih javnega naročanja – in to praktično konstantno od konca meseca marca naprej!   

Zato nas zanima, kateri organ in kdo konkretno je tisti posameznik, ki ves ta čas ni sposoben izpeljati prioritetnega javnega naročila. Po informacijah, ki jih posedujemo (in ni nujno, da so pravilne), gre v predmetnem primeru za naročila manjše vrednosti, za katere velja, da niso podvržena postopkom javnega naročanja. Kot zanimivost pri predmetnem vprašanju pa dodajamo, da smo pri pregledu portala javnih naročil na spletni strani Ministrstva za javno upravo (https://www.enarocanje.si/) ugotovili, da predmetnega javnega naročila ni. Zato nas zanima,  kje in kdaj je bilo predmetno javno naročilo objavljeno. Že ob prvem, pomladanskem valu okužb z nalezljivo boleznijo, se je problematika na kontrolnih točkah uredila v izjemno kratkem času, pri čemer, po naših podatkih, reševanje te problematike ni bilo predmet javnega naročila. 

Glede na zapisano, Vas ponovno opozarjamo, da po našem prepričanju delovni pogoji ne zadostujejo minimalnim standardom na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, zaradi česar bomo  prisiljeni »skrb delodajalca – države« za policiste javno predstaviti, sočasno pa obvestiti tudi pristojne inšpekcijske službe za področje varnosti in zdravja pri delu.