Nezakonita razrešitev direktorja NPU – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi sodbe Upravnega sodišča RS, ki je odpravilo odločbo  vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije s katero je bil član Policijskega sindikata Slovenije, g. Darko Muženič nezakonito razrešen iz delovnega mesta – direktor NPU, in pozivom odvetniške pisarne LMR, na V.D. generalnega direktorja policije, g. Andreja Juriča podal spodnjo zahtevo

V skladu s Sodbo Upravnega sodišča RS, št. III U 82/2020-33 z dne 17.9.2020, ki je odpravilo odločbo  vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, št. 1002-273/2020/1 (1502-26), z dne 6. 5. 2020, s katero je bil član Policijskega sindikata Slovenije, g. Darko Muženič nezakonito razrešen iz delovnega mesta – direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), in pozivom odvetniške pisarne LMR z dne 19.10.2020, zahtevamo, da:

– nemudoma omogočite g. Darku Muženiču, vrnitev nazaj na delovno mesto – direktor NPU, in mu priznate vse pravice iz tega naslova ter nam o tem dostavite ustrezna dokazila.

Policijski sindikat Slovenije je z dokumentom št. PSS-15/2020-140, z dne 6. 5. 2020 (v prilogi) na vodstvo Policije takrat naslovil zahtevo za pojasnilo v zvezi z zgoraj navedeno razrešitvijo našega člana, g. Darka Muženiča. Pri tem je bilo vodstvo Policije seznanjeno, da se glede na položaj, ki ga zasedate vršilci dolžnosti generalnega direktorja policije in ostali člani vodstva Policije morate zavedati posledic svojih ravnanj. Vsled temu smo prepričani, da je bila takratna odločitev o razrešitvi direktorja NPU sprejeta zavestno in s tem vedenjem. Znano vam je, da je Policijski sindikat Slovenije takrat jasno izrazil dvom v to, da je imelo vodstvo Policije za takšno razrešitev tudi ustrezno pravno podlago. 

Policijski sindikat Slovenije je bil že takrat mnenja, da je bila razrešitev g. Darka Muženiča NEZAKONITA, in vsled temu je bil takratni vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, mag. Anton Travner, oziroma vodstvo Policije pozvano, da v kolikor se bo v sodnem postopku pokazalo, da je bila ta razrešitev nezakonita, potem se upravičeno pričakuje, da bo vse stroške sodnega postopka in morebitne odškodnine ter druge stroške poravnavalo oziroma povrnilo (v proračun) vodstvo Policije oz. predstojnik organa iz lastnih finančnih sredstev. Namreč Policijski sindikat Slovenije upravičeno meni, da bi se člani vodstva Policije mogli in morali zavedati, da je bila odločba o razrešitvi g. Darka Muženiča nezakonita, ob tem, da je še posebej neodgovorno, da se je kljub pozivom Policijskega sindikata Slovenije v takšno očitno nezakonitost privolilo in jo celo izvršilo. Takšno ravnanje je po mnenju socialnih partnerjev iz vidika spoštovanja delovnopravnih pravic zaposlenih nedopustno in zavržno ter ima dolgoročne posledice.  

Na podlagi tega zahtevamo, da g. Darka Muženiča nemudoma vrnete na delovno mesto in sledite zgoraj navedeni sodbi ter mu iz tega naslova priznate vse pravice. Istočasno pa od Vas pričakujemo, da zoper nekdanjo odgovorno osebo organa – takratnega v.d. generalnega direktorja policije, mag. Antona Travnerja in druge odgovorne osebe v Policiji, ki so pri tej nezakoniti razrešitvi sodelovali, uvedete vse potrebne postopke tako za povrnitev nastale finančne škode kot za morebitno kazensko ali delovnopravno odgovornost. V nasprotnem primeru bodo podani razlogi za uvedbo več pravnih postopkov zoper odločevalce.