Pokojni policist Stojan Kokol – izjava za javnost

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo pokojnega Stojana Kokola v torek, 3. 11. 2020 pospremili na zadnjo pot. Prav pokojni Stojan nas je opozoril na brezčutnost in neurejenost našega policijskega sistema. Sistema, ki ne premore empatije, ki nima socialno čustvenih ciljev, nima organizacijskih sposobnosti in nima vzpostavljenih delovnih normativov zaradi česar v prenekateri delovni sredini prihaja do izgorelosti zaposlenih. 

Vsem smo dolžni povedati, da je Stojan neposredno pred dejanjem iz obupa pisno obvestil Policijski sindikat Slovenije, kjer je zapisal, da je krivda za njegovo obolelost in izgorelost izključno na strani delodajalca. Iz obvestila Stojana je razbrati nekatere razloge in okoliščine, ki vzbujajo sum, da je bil pokojni v svojem delovnem okolju žrtev kaznivih dejanj. To potrjujejo tudi sporočila zaposlenih, ki jih po  tragičnem dogodku na Policijski sindikat Slovenije dnevno prejemamo in nam sporočajo vse več informacij, povezanih z nesrečnim dogodkom. Pri tem pa je tudi vse več posameznikov, ki so se kljub morebitnim pritiskom pripravljeni izpostaviti in podati izjave, ki bodo potrdile obstoj kaznivega dejanja, ki smo ga zaznali po prejetem sporočilu pokojnega člana. 

Zaradi navedenega in zato, da bo zagotovljena nepristranska, pravočasna in učinkovita preiskava, smo v Policijskem sindikatu Slovenije že v petek, 30. 10. 2020, na Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva, naznanili sum storitve kaznivega dejanja Šikaniranje na delovnem mestu po 197. členu Kazenskega zakonika. Od Specializiranega državnega tožilstva pričakujemo, da bo preiskavo vodilo tudi v skladu z dolžnostjo države, da sistemsko prepreči, preiskuje in kaznuje posege v prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vse v smeri, da se obelodani resnica in da se za vselej prepreči nadaljnje sistematično šikaniranje zaposlenih. Namreč odnos do umrlih je eno temeljnih civilizacijskih vprašanj, zato obstaja močan javnopravni interes, ki od države zahteva varovanje določene civilizacijske ravni glede spoštovanja njihovih poslovilnih besed.

Danes postaja vse bolj jasno, da pokojni kolega Stojan vseh pritiskov zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega in žaljivega okolja preprosto ni več prenesel, ker so bili ti pritiski prehudi, ponižujoči in nečloveški. Stojan si je tako iz obupa in nemoči vzel  življenje in za sabo pustil ženo in dva otroka. Na podlagi tega menimo, da je naš policijski sistem prišel na rob propada, tudi zato ker so v ta sistem skozi stranska vrata na vodstvena mesta vstopali nekompetentni in nestrokovni posamezniki, ki sami ne zmorejo biti vzgled, ne razumejo delovnega okolja, so nesposobni organizirati delo, nekateri pa niti ne poznajo osnov policijskega dela ipd., zato te vrzeli kompenzirajo s surovim in poniževalnim odnosom do sodelavcev ali prestrašenim ugajanjem pri odločevalcih.

V Policijskem sindikatu Slovenije smo se prvič soočili s situacijo, da je pokojni pred smrtjo jasno nakazal razloge za svoje dejanje, zato bomo storili vse kar je v naši moči, da se obelodani resnica in da se za vselej prepreči nadaljnje sistematično šikaniranje zaposlenih.

Rok Cvetko

PREDSEDNIK