Policistom namesto dveh plačnih razredov pesek v oči!

Obveščamo Vas, da je dne 19. 11. 2020 Vlada Republike Slovenije v svojem obvestilu za javnost navedla, da je tega  dne sprejela Sklep in s tem izpolnila zavezo iz II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki se nanaša na zavezo Vlade Republike Slovenije, da pri neodvisni strokovni inštituciji naroči izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Obveznost Vlade Republike Slovenije je bila , da bo Analiza pripravljena neodvisno in strokovno, na podlagi najnižje uvrščenih delovnih mest v vseh tarifnih razredih na osnovi strokovnih kriterijev in meril kot jih določa Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (KPSM). 

Kot smo Vas že obveščali je Policijski sindikat Slovenije že v vmesnem mnenju na predmetno Analizo ugotovil, da je Vlada neupravičeno vplivala na REZULTAT Neodvisne strokovne analize in ga PRIREDILA s ciljem, da  vse uniformirane poklice plačno izenači. Pri tem so oškodovali policistke in policiste za 2 plačna razreda! Tako je Vlada Republike Slovenije Neodvisno strokovno analizo spremenila v »ODVISNO NESTROKOVNO VLADNO ANALIZO«, ki ima samo en namen – in to je oškodovanje slovenskih policistk in policistov.  

V nadaljevanju iz istega obvestila Vlade Republike Slovenije za javnost še izhaja, da je Vlada septembra 2020 naložila Ministrstvu za notranje zadeve, da upoštevaje III. točko Stavkovnega sporazuma prouči, ali še vedno obstajajo utemeljeni razlogi za izvajanje posebnega vladnega projekta »Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«. Ministrstvo za notranje zadeve je med drugim ugotovilo, da so javni uslužbenci policije in ministrstva še vedno nadpovprečno obremenjeni z nalogami, povezanimi z varovanjem schengenske meje EU in obvladovanjem problematike nezakonitih migracij.

Policijski sindikat Slovenije je dne 20. 11. 2020 na Vlado Republike Slovenije poslal zahtevo  za vpogled v Sklep in gradivo, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije odločila tako kot izhaja iz prejšnjega odstavka.

Glede na trenutne informacije in upoštevajoč objave sorodnega sindikata smo menja, da Vlada Republike Slovenije želi na ZVIJAČEN in POSEBNO PREDRZEN NAČIN PRESLEPITI policistke in policiste s tem, da je sprejela nadaljevanje projekta »Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij« in tako nametala »peska v oči« naivnežem, da ne bi prepoznali in zavarovali pravice do 2 plačnih razredov, ki izhajajo iz Neodvisne strokovne analize.

Ker je Policijski sindikat Slovenije prepoznal zlonamernost Vlade Republike Slovenije in uvidel naivnost v past ujetih partnerjev, bo ravnal odgovorno in resno ter v korist policistk in policistov kršitev Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev tudi ustrezno sankcioniral. Policijski sindikat Slovenije ni sindikat, ki bo delil »blagoslove« odločitvam Vlade Republike Slovenije brez resne razprave, brez soočenja pravnih in strokovnih argumentov, prepoznavanja pripadajočih pravic, še zlasti pa ne  »tistemu«, ki ima namen preslepiti policistke in policiste oz. člane sindikata. Potrditev Policijskega sindikata Slovenije bo mogoča le takrat, ko bo Vlada Republike Slovenije delovala v korist policistk in  policistov oz. članov sindikata, česar pa sedaj NE POČNE.   

Žal nas s takšnimi dejanji Vlada Republike Slovenije vztrajno prepričuje, da gre verjeti tistim ki govorijo, da se člani Vlade Republike Slovenije maščujejo vsem slovenskim policistkam in policistom, ker so se nekateri njeni vidni člani znašli v predkazenskih in kazenskih postopkih.

Posebni projekt podaljšan iz »drugih razlogov« – Vlada naklepno v dolgoročno oškodovanje policistov

Vlada Republike Slovenije je s sklepom  19. 11. 2020 zagotovila finančna sredstva iz naslova posebnega vladnega projekta z naslovom »Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«, vendar zgolj do konca leta 2020. Ob tem je zvijačno potrdila izpolnitev II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev – Neodvisna strokovna analiza in obenem  potrdila prirejen rezultat te analize ter tako izenačila vse uniformirane poklice v »Bajukovo« uravnilovko.

Predvidevamo, da podaljšanje sredstev, ki zaradi potrditve prirejenega rezultata Neodvisne strokovne analize nima več podlage v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev, temelji na oceni MNZ o nadpovprečni obremenjenosti z nalogami povezanimi z varovanjem schengenske meje EU in obvladovanjem problematike nezakonitih migracij, kar ocenjujemo kot metanje »peska v oči« naivnežem. Ker pa je tokratna Vlada Republike Slovenije tako nerodna in nevešča, so tudi »slepi spregledali«, da ta Sklep Vlade Republike Slovenije pomeni OŠKODOVANJE policistk in policistov za 2 plačna razreda. 

Kdorkoli je »v ozadju« sodeloval pri takšnih »kravjih kupčijah« ali jih celo podpira se mora zavedati, da je oškodoval slovenske policistke in policiste za 2 plačna razreda, za vse čase vnaprej. Vsem zaposlenim smo zato dolžni jasno povedati, da Policijski sindikat Slovenije ni nasedel takšnim »kravjim kupčijam« in jih tudi ne podpira. Policijski sindikat Slovenije tako sporoča Vladi Republike Slovenije, da:

  • imamo policistke in policisti dovolj metanja »peska v oči«,
  • smo spregledali ravnanja Vlade Republike Slovenije in
  • zahtevamo povišanje za 2 plačna razreda, ker nam nesporno in dokazano pripadata. 

Vlada neposredno krši Stavkovne sporazume

Vlada Republike Slovenije oziroma minister za notranje zadeve že od 1. 7. 2020 zavestno krši tudi Stavkovni sporazum iz leta 2012, ko policistom namenja 40 % nižja sredstva iz naslova povečanega obsega dela zaradi odsotnosti in posledične preobremenjenosti preostalega kadra, kot bi jih sicer moral. Na konkretne in argumentirane pozive Policijskega sindikata Slovenije se sploh ne odziva.

Karierni sistem Policije, ki je eno ključnih orodij za transparentno in pravično kadrovanje, je za Vlado Republike Slovenije nepomemben in po njenem mnenju si policistke in policisti tega ne zaslužimo, pa četudi jo k temu zavezuje Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev – Oni se preprosto o tem ne pogajajo. V javnost celo pošiljajo objave, da bodo elemente kariernega sistema urejali kar v zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v Policiji. Tako bi se ta Vlada Republike Slovenije rada izognila socialnemu dialogu, ki je varuh zaposlenih in njihovih pravic, glasu zaposlenih, pogajalskemu procesu, spoštovanju vladavine prava, in bi prosto »po ministru« kadrovala po državnem, regionalnem in lokalnem nivoju delovanja policije, torej vse do policijskih postaj. 

Ukrepi 

Policijski sindikat Slovenije bo zaradi opisanega stanja sklical izredno sejo Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije, ki bo odločal o izvedbi nadaljnjih aktivnosti v smeri zavarovanja pravic naših članov. 

Tokrat ne gre več samo za spoštovanje pravic, temveč smo vpeti v BOJ za spoštovanje pravne in socialne države, ki bo preko policije omogočala varnost državljanom in v odločitev ali bomo dopuščali, da:

  • nam bodo vladali na zvijačen in predrzen način,
  • nam bodo odvzemali pravice,
  • nam bodo odvzemali dostojanstvo,
  • bodo na naših hrbtih lomili kopja,
  • bodo na naših uspehih pridobivali politične točke,
  • nas blatili in žalili, ker sami niso sposobni voditi države na pošten in pravičen način,
  • nas bodo farizejsko trepljali po ramah.

DOVOLJ NAM JE!