Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve pripadnikom PPE po prvem odstavku 39. člena KPJS – obvestilo

v Policijskem sindikatu Slovenije smo se seznanili z dopisom MNZ št. 109-2/2020/296 (1501) z dne 26.11.2020 s katerim je delodajalec priznal, da se dodatek po 2. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor IN dodatek za delo v času epidemije iz 11. točke 39. člena iste kolektivne pogodbe, med seboj NE izključujeta. 

Policijski sindikat Slovenije je, na podlagi predhodno izdelanega pravnega mnenja, na zgoraj navedeno dejstvo delodajalca opozoril ŽE dne 13. 5. 2020 z dokumentom št. PSS-15/2020-145, ki se nanaša na obračun dodatkov k plačam javnih uslužbencev zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji in IRSNZ za mesec marec 2020

Navedeno problematiko smo ponovno izpostavili na sestanku z ministrom za notranje zadeve, g. Alešem Hojsem, dne 8. 9. 2020, ki smo ga zaradi vrste nerešenih vprašanj zahtevali prav v Policijskem sindikatu Slovenije. 

Ker odgovora delodajalca nismo prejeli, smo v Policijskem sindikatu Slovenije zaradi kršitve določb Kolektivne pogodbe za javni sektor, začeli z izvajanjem vseh postopkov za vložitev kolektivnega delovnega spora pred delovnim sodiščem, da bi zavarovali pravice vseh zaposlenih.   

Zato ob tej priložnosti izražamo veliko zadovoljstvo, da je končno prevladal razum in je delodajalec prepoznal argumente iz zahtev Policijskega sindikata Slovenije ter zavzel pravilno pravno stališče glede izvajanja Kolektivne pogodbe za javni sektor. Pripadniki PPE bodo tako po intervencijah in zahtevah Policijskega sindikata Slovenije končno prejeli plačilo za opravljeno delo v višini kot jim pripada, s poračunom za nazaj za čas razglašene epidemije. Ne glede na navedeno pa nas izkušnje učijo, da je potrebno, kljub delodajalčevi obljubi, aktivno spremljati dejanske obračune plač v prihodnjih mesecih. 

Člane Policijskega sindikata Slovenije, ki so pripadnik PPE, pozivamo, da naj bodo pozorni na prihodnje obračune plač oziroma poračun dodatkov glede na dejansko opravljene ure dela v PPE, v času razglašene epidemije (pomladanska in jesenska razglasitev). Morebitne nejasnosti nam sporočajte na info@pss-slo.org, kjer bomo skupaj z vami preverili, ali vam je delodajalec pravilno obračunal in izplačal vse opravljene ure dela. Če bomo ugotovili, da delodajalec dolga ne izplačuje pravilno, bomo za zavarovanje vaših pravic vložili pravna sredstva.

Vse pripadnike PPE, ki še niste člani Policijskega sindikata Slovenije pa obveščamo, da si lahko status članstva v Policijskem sindikatu Slovenije uredite na povezavi TUKAJ in tako še pravočasno poskrbite za najvišjo stopnjo vaše pravne varnosti.   

PRILOGA:          – dopis PSS, št. 15/2020-145, 13. 5. 2020

                            – pravno mnenje PSS, št. 4-15/2020-4, 22. 4. 2020

                            – dopis MNZ, št.  109-2/2020/296 (1501), 26. 11. 2020