Priprave na stavko Policijskega sindikata Slovenije

Obveščamo vas, da je Svet Policijskega sindikata Slovenije na 4. korespondenčni seji, 2. 12. 2020 soglasno ugotovil, da Vlada RS neposredno krši II. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19), s čimer so upoštevaje XI. točko tega sporazuma, izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih v MNZ, Policiji in IRSNZ.

Svet Policijskega sindikata Slovenije je zato sprejel sklep, da začne s pripravo stavkovnih zahtev in gradiv ter drugih aktov za izvajanje stavke. Po potrditvi gradiva s strani organov sindikata se napove stavka zaposlenih v MNZ z organoma v sestavi. 

Nadalje je bil soglasno sprejet sklep, da se od Vlade RS zahteva, da prekliče oziroma odpravi sklep številka 10103-1/2020/3 z dne 23. 9. 2020, ki ga je sprejela na 33. redni seji na podlagi pomanjkljive, zavajajoče in politično-interesno prilagojene informacije o realizaciji II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev št. 0100-223/2019/127 z dne 21. 9. 2020, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Vlado RS se pozove, da nemudoma pristopi k takojšnjemu dialogu o realizaciji Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19). 

Svet PSS je sklepe sprejel zaradi neodzivnosti Vlade RS in znanih okoliščin, ki kažejo na to, da delodajalec oziroma Vlada RS ignorira utemeljena opozorila Policijskega sindikata Slovenije, s katerimi je sindikat o dejanskem stanju seznanjal Vlado in sicer vmesnim mnenjem PSS na analizo in pozivom predsedniku Vlade RS ter ministru za notranje zadeve

O nadaljnjih odločitvah organov Policijskega sindikata Slovenije vas bomo pravočasno obveščali.

PRILOGA:         

– Vmesno mnenje PSS na analizo

– Poziv predsedniku vlade ter ministru za notranje zadeve