Namenitev dela dohodnine za zaščito pravic zaposlenih

Leto 2020 se počasi izteka in na vrata trka že leto 2021, zato je zdaj še čas za vašo odločitev, kateri nevladni organizaciji boste v prihodnjem letu namenili del vaše dohodnine.

Kot veste, lahko del vaše dohodnine (0,5%) namenite nevladnim organizacijam in s tem podprete njihovo delovanje na področju, ki je tudi za vas pomembno. V skladu z določbo 142. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) lahko namreč davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, med katerimi je kot upravičenec tudi Policijski sindikat Slovenije. 

Zato se na vas obračamo s pozivom, da to pravico izkoristite in 0,5% dohodnine namenite Policijskemu sindikatu Slovenije.   

Davčni zavezanec, ki nameni dohodnino Policijskemu sindikatu Slovenije, s tem nima nikakršnih stroškov. Sredstva, ki nam jih boste namenili, bomo v Policijskem sindikatu Slovenije namenili predvsem za aktivnosti na področju solidarnostne in humanitarne dejavnosti. Hkrati pa nam boste omogočili, da se bomo lahko še bolj kvalitetno zavzemali za delavske pravice, ki smo jih skupaj z našimi predhodniki trdo izbojevali. 

Poudariti želimo, da sredstva, ki jih davčni zavezanec ne nameni nikomur, ostanejo proračunu države Slovenije, torej tam, od koder nam država ne nameni niti tistega, kar nam nesporno pripada! 

Do zahteve za namenitev dela dohodnine lahko člani, ki imajo urejen profil v aplikaciji INFOSIS dostopajo preko spletne povezave PSS (https://pss-slo.org/infosis/login.php). Na obrazcu so že izpolnjeni nekateri podatki, vpišete le še manjkajoče, obrazec natisnete, podpišete in pošljete po pošti na Policijski sindikat Slovenije, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 12. 2020. 

Vsi vaši družinski člani in prijatelji pa lahko del dohodnine namenijo Policijskemu sindikatu Slovenije preko izpolnjenega obrazca »OBRAZEC DOHODNINA«, v katerem izpolnite manjkajoče podatke in ga prav tako po pošti pošljite na zgoraj navedeni naslov Policijskega sindikata Slovenije.

Za vaše zaupanje se vam iskreno zahvaljujemo.