Priprave na stavko Policijskega sindikata Slovenije, sprejeti sklepi – poziv

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi priprav na stavko Policijskega sindikata Slovenije in sprejetih sklepov na Vlado RS naslovil poziv.

V četrtek, 3. 12. 2020 smo vam z dokumentom št. PSS-15/2020-306 posredovali sklepe Sveta Policijskega sindikata Slovenije, s katerimi smo vas seznanili s pripravami na stavko policistov. Istega dne  ste nam v vednost poslali dokument naveden pod zvezo, iz katerega je razvidno, da ste naše obvestilo posredovali v delo Ministrstvu za javno upravo (MJU) in Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). 

Dožni smo vas seznaniti, da je za realizacijo Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19; v nadaljevanju Sporazum) odgovorna Vlada Republike Slovenije. Zato upravičeno pričakujemo odgovor odgovorne osebe Vlade RS oziroma predsednika Vlade Republike Slovenije ali osebe, ki bo imela ustrezno pooblastilo in mandat za vodenje socialnega dialoga. Podpiramo sicer vaša prizadevanja, da ministrstva pripravljajo gradiva o tem vprašanju in da ministri o tem tudi razpravljajo na sejah Vlade Republike Slovenije, saj se zavedamo, da policijska stavka lahko prizadene vse resorje ministrstev oziroma Vlade Republike Slovenije.  

Glede na odgovor ministra za notranje zadeve, št. 109-4/2020/149 (150), z dne 4. 12. 2020 smo Vas dolžni obvestiti, da navedeni odgovor razumemo kot zaostrovanje stališč do policistov. Odgovor ministra bomo skrbno preučili in podali ustrezen odziv, saj menimo, da imamo pravico in dolžnost, da si prizadevamo preprečevati škodo na račun pravic policistov. V Policijskem sindikatu Slovenije menimo, da bi morali biti ministri Vlade Republike Slovenije zavezani k spoštovanju vladavine prava in jo tudi uresničevati. Zgolj v razmislek predlagamo, da nam za reševanje nastalih konfliktov, ki se bodo očitno reševali v policijski stavki, določite kompetentne in zaupanja vredne sogovornike z jasnimi pooblastili in mandatom; pred to odločitvijo pa skrbno premislite, kdo v Vladi Republike Slovenije uživa takšen ugled.  

V Policijskem sindikatu Slovenije v takšnih “odzivih” ministra za notranje zadeve in predhodnih ministrstva za javno upravo ne vidimo prav nobene vrednosti, zato vam predlagamo, da tako MJU kot MNZ naložite kakšno delo oziroma opravilo, kjer bodo lahko koristnejši. Istočasno pa vas pozivamo, da predsednik Vlade RS, gospod Janez Janša, prevzame neposredno odgovornost za razrešitev nastale situacije oziroma za stopnjevanje spora in vse negativne posledice, kot vse kaže, neizbežnega konflikta.