Povečan obseg dela – upoštevan poziv PSS

Z dopisoma pod gornjo številko smo vas že obveščali, da smo pri pregledu posredovanih obvestil delodajalca, ki se nanašajo na izplačila iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, PSS in SPS (Uradni list RS, št. 41/2012, 31. 5. 2012) ugotovili, da delodajalska stran določbe sporazuma ne spoštuje.

Peti stavek 1. točke navedenega sporazuma jasno določa, da se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji  porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev. Do 1. 7. 2020 je veljala določba petega člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19), ki je glede delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v 3. odstavku določala, da lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. V policiji se je izplačevalo 60% sredstev zaradi zakonske izjeme (ki jo je preko KSJS uveljavil PSS), da lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora (po sporazumu 60%).

Po 1. 7. 2020 omejitev iz zakona ni več, zato bi moral delodajalec za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji  porabiti zakonsko dopustni maksimum 100%. Tega delodajalec ni storil, temveč je v vmesnem obdobju za izplačila namenjal le 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d. členu ZSPJS (namesto 100%).

Zaradi navedenega smo delodajalca pozvali k spoštovanju dogovorjenega s Sporazumom in takojšnjemu zvišanju obsega razpoložljivih sredstev z istočasno zahtevo poračuna razlike neizplačanih sredstev za nazaj.   

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da je delodajalec upošteval naš poziv in v razdelilniku za ta mesec dodelil 100% sredstev iz prihranka. To pomeni, da bo ob nespremenjenih kriterijih na voljo več denarja, do katerega bo upravičenih več policijskih uslužbencev. Poračun neizplačanih sredstev za nazaj (od 1. 7. 2020) pa pričakujemo v naslednjem koraku.

Veseli nas, da je vodstvo MNZ sprejelo naše argumente in spoznalo, da so naše zahteve upravičene, za kar se še posebej zahvaljujemo ministru, g. Alešu Hojsu. Upamo, da je ta poteza zgolj prva v vrsti potez, s katerimi bomo lahko izpolnili obveznosti iz veljavnih sporazumov in upravičili pričakovanja zaposlenih. Naša pričakovanja do ministra, g. Aleša Hojsa ostajajo visoka. Pa vendar smo prepričani, da bomo z vzpostavitvijo stalnega socialnega dialoga, ki bo temeljil na medsebojnem spoštljivem odnosu in potekal v okviru veljavnih pravnih norm, tudi ta pričakovanja, v dobrobit vseh javnih uslužbencev v MNZ, IRSNZ in Policiji, lahko udejanjili. Če bo na strani delodajalca izkazana prava volja in razumevanje, lahko odprta vprašanja rešimo  zelo hitro. Ocenjujemo, da je ta poteza ministra zagotovo prvi korak v pravo smer.