OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT GORENJSKE

Udeležba PSS na konferenci The Charter and the FRA

Policijski sindikat Slovenije se je udeležil mednarodne konference, ki jo je organizirala Agencija Evropske unije za temeljne pravice v zvezi z  spoštovanja vladavine prava in Listine EU o temeljnih pravicah v državah članicah Evropske Unije.

Konferenco so vodili ugledni panelisti oziroma gostje:

  • Vera Jourova, podpredsednica Evropske Komisije
  • Koen Lenaerts, predsednik sodišča Evropske unije s sedežem v Luksemburgu
  • Michael O’Flaherty, Direktor Agencije EU za temelje pravice in
  • Francisca Van Dunem, ministrica za pravosodje Portugalske (predsedujoča Svetu EU). 

Navedeni gostje so delili svoj vpogled v spoštovanje in izvrševanje Listine EU o temeljnih pravicah na način, kako spodbujati spoštovanje Listine, obenem pa okrepiti in učinkovito uporabljati navedeno Listino v trenutni hitro spreminjajoči se resničnosti oziroma skupnosti držav članic EU. 

Policijski sindikat Slovenije je izpostavil vprašanje vezano na spoštovanje socialnega dialoga v državah članicah EU in posledično spoštovanje Listine o temeljnih pravicah. Namreč iz  26. in 27. člena Listine o temeljnih pravicah izhaja, da imajo delavci oziroma zaposleni ali njihovi predstavniki (sindikati) poleg vrste pravic, ki izhajajo iz poglavja Solidarnost, pravico do  obveščenosti in posvetovanj v podjetju in pravico do kolektivnih pogajanj in ukrepov. Tako so pravice, ki izhajajo iz socialnega dialoga neposredno povezane s pravicami iz Listine o temeljnih pravicah. 

Policijski sindikat Slovenije vztraja, da socialni dialog z ministrom za notranje zadeve in njegovimi sodelavci ne poteka, in zato se s tem krši tudi Pravo evropske Unije oziroma vladavina prava v EU. Zavedamo se, da je v Evropski Uniji spoštovanje vladavine prava pereča tema, ker se pridobitev EU finančnih sredstev za države članice veže na spoštovanje načela vladavine prava v EU. Zato je Policijski sindikat Slovenije upravičen, da o vseh kršitvah prava EU obvešča tudi Evropsko Komisijo.