Udeležba PSS na konferenci The Charter and the FRA

Policijski sindikat Slovenije se je udeležil mednarodne konference, ki jo je organizirala Agencija Evropske unije za temeljne pravice v zvezi z  spoštovanja vladavine prava in Listine EU o temeljnih pravicah v državah članicah Evropske Unije.

Konferenco so vodili ugledni panelisti oziroma gostje:

  • Vera Jourova, podpredsednica Evropske Komisije
  • Koen Lenaerts, predsednik sodišča Evropske unije s sedežem v Luksemburgu
  • Michael O’Flaherty, Direktor Agencije EU za temelje pravice in
  • Francisca Van Dunem, ministrica za pravosodje Portugalske (predsedujoča Svetu EU). 

Navedeni gostje so delili svoj vpogled v spoštovanje in izvrševanje Listine EU o temeljnih pravicah na način, kako spodbujati spoštovanje Listine, obenem pa okrepiti in učinkovito uporabljati navedeno Listino v trenutni hitro spreminjajoči se resničnosti oziroma skupnosti držav članic EU. 

Policijski sindikat Slovenije je izpostavil vprašanje vezano na spoštovanje socialnega dialoga v državah članicah EU in posledično spoštovanje Listine o temeljnih pravicah. Namreč iz  26. in 27. člena Listine o temeljnih pravicah izhaja, da imajo delavci oziroma zaposleni ali njihovi predstavniki (sindikati) poleg vrste pravic, ki izhajajo iz poglavja Solidarnost, pravico do  obveščenosti in posvetovanj v podjetju in pravico do kolektivnih pogajanj in ukrepov. Tako so pravice, ki izhajajo iz socialnega dialoga neposredno povezane s pravicami iz Listine o temeljnih pravicah. 

Policijski sindikat Slovenije vztraja, da socialni dialog z ministrom za notranje zadeve in njegovimi sodelavci ne poteka, in zato se s tem krši tudi Pravo evropske Unije oziroma vladavina prava v EU. Zavedamo se, da je v Evropski Uniji spoštovanje vladavine prava pereča tema, ker se pridobitev EU finančnih sredstev za države članice veže na spoštovanje načela vladavine prava v EU. Zato je Policijski sindikat Slovenije upravičen, da o vseh kršitvah prava EU obvešča tudi Evropsko Komisijo.