Nov izjemen uspeh PSS! Kriminalistu dosojeno plačilo skoraj 50.000 EUR

Obveščamo vas, da smo v Policijskem sindikatu Slovenije preko odvetniške pisarne, ki deluje pod okriljem specializirane zavarovalne družbe ARAG, uspešno zaključili dolgoletno sodno bitko glede plačila t.i. dosegljivosti, ki je pravno formalno pripravljenost za delo in se v večini primerov, upoštevaje posebnosti dela, izvaja pri kriminalistih OKOD, kot tudi v drugih organizacijskih enotah policije na vseh ravneh delovanja.

Toliko bolj zanimivo je, da je bilo prav plačilo pripravljenosti za delo na nekaterih fakultetah pred dobrima dvema letoma ena izmed velikih afer, ki smo jo lahko zgroženo opazovali; medtem ko zahtev policistov in kriminalistov za dejansko opravljeno delo in utemeljenosti plačila ni hotel nihče niti slišati.

Po večletni sodni bitki in sklicevanjem delodajalca na »tajnost zadeve« smo uspeli članu PSS, ki se je bil pripravljen izpostaviti za svoje pravice, s pravnomočno sodbo zagotoviti pošteno plačilo za delo, ki ga je opravljal. Sodišče je v predmetni zadevi izdalo pravnomočno sodbo, s katero je članu PSS prisodilo skoraj 50.000 EUR plačila iz naslova neplačane pripravljenosti za delo in opravljenih ur dela preko delovnega časa, pri tem pa ugotovilo še nezakonitost določbe 6. odstavka 17. člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16), saj se mora v delovni čas šteti vsako delo in ne samo vsaka polna ura. 

Na podlagi navedenega je prvostopenjsko sodišče tožniku dosodilo plačilo dodatka za pripravljenost v višini 46.541,27 EUR in plačilo ur dela preko polnega delovnega časa v višini 2.867,60 EUR s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.  Višje sodišče je sodbo prve stopnje potrdilo, delodajalec pa ni vložil izrednih pravnih sredstev na Vrhovno sodišče. S tem je predmetna sodba postala pravnomočna. 

Na podlagi navedene sodbe imajo pravico do plačila zahtevati vsi, ki opravljajo podobne naloge (še zlasti delo z viri in informatorji, če poteka ob vsakem času ne glede na razpored dela). Potrebno pa je opozoriti, da lahko policija, če obstaja utemeljena nevarnost, da bi razkritje izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov onemogočila ali bistveno otežila izvedbo teh ukrepov ali ogrozila življenje in zdravje njihovih izvajalcev, začasno odreče prikaz dokumentacije in posredovanje določenih podatkov ali informacij, ki  bi bile potrebne za dokazovanje oškodovanja. Zato vse člane, ki so bili v zadnjih petih letih izpostavljeni takšnim pogojem dela pozivamo, da se takoj po novoletnih praznikih obrnejo neposredno na odvetniško pisarno: 

Odvetniška pisarna LMR d.o.o.
Koprska ulica 72, SI-1000 Ljubljana
tel.: + 386 1 5302 150, faks: +386 1 5302 159
e-pošta: uros.leben@lmr.si 

Odvetniki bodo članom podali nadaljnja navodila glede podaje zahtevkov za varstvo pravic. 

Kot smo že omenili je predmetna sodba pomembna tudi zato, ker je Višje sodišče pritrdilo, da je 6. odstavek 17.  člena Kolektivne pogodbe za policiste nezakonit, saj se mora ves čas opravljanja dela šteti v delovni čas – torej brez pogoja, da mora takšno delo trajati vsaj eno uro. Predmetno stališče ima zato neposreden vpliv na večje število policistov, ki delajo v času odrejene pripravljenosti za delo ali celo brez (izvajanje osebnih stikov pri delu od doma, stiki preko računalnikov, telefonih idr.) in se jim opravljeno delo ni štelo v delovni čas, ker stik ni trajal uro ali več. 

Žal se moramo policisti za uveljavitev svojih pravic, ki bi morale biti samoumevne, še vedno zatekati k uporabi vseh razpoložljivih pravnih sredstev. Tudi zato predmetna sodba spada med podobne uspehe, kot smo jih v policiji za člane Policijskega sindikata Slovenije dosegli na področju presežnih ur v referenčnih obdobjih do 3. 5. 2013 in za vse zaposlene v obdobju od      3. 5. 2013 naprej, saj so predmetni spori delodajalca stali več milijonov evrov.

Priponka: 

– Sodba