S fake news nad PSS – obvestilo

Ob napovedi stavke zaposlenih v policiji smo se v Policijskem sindikatu Slovenije zavedali, da bomo postali tarča žalitev, diskreditacij in manipulacij s strani politične oblasti in njihovih »satelitov«. Zato skrbno načrtovane napade, tudi v obliki »FAKE NEWS« ali zastraševanj, na napovedano stavko razumemo kot poskus preprečevanja ali onemogočanja svobodnega združevanja in izvrševanja sindikalne dejavnosti oziroma oviranje uresničevanja sindikalnih pravic z izvedbo napovedane stavke.

Poudarjamo, da trenutna situacija epidemije ne daje podlage za suspenz pravic zaposlenih, med katere spada tudi pravica do stavke. Zato je vsakršno stališče, ki legitimen boj za pravice zaposlenih opredeljuje kot nezakonitost ali podobno, zgolj zlonamerna špekulacija ali pravna nepismenost.

Enako trenutna epidemija ne dovoljuje suspenza obveznosti Vlade RS, ki jih ima do policistov v smislu, da ji ni potrebno spoštovati pravic zaposlenih ali da ji ni potrebno izpolnjevati dogovorjenih obveznosti. To dejstvo nalaga dolžnost Vladi RS, da je odgovorna do spoštovanja pravic zaposlenih, da spoštuje svoje obveznosti in vodi aktiven socialni dialog, v času epidemije še toliko bolj.

V Policijskem sindikatu Slovenije zato vse napade in »FAKE NEWS« prerekamo in zavračamo. Prepričani smo tudi, da sindikalni »ping pong« ne prinaša nobene koristi zaposlenim.  Zato vsem sporočamo, da ne zahtevamo nič več in nič manj, kot je izpolnitev dogovorjenih obveznosti in zavarovanje pravic vseh uslužbencev policije, in do tega imamo vso pravico.

Naše stavkovne zahteve so rešljive v tednu dni, zato ne vzdržijo izgovori, da je kriza in da se zato lahko kršijo pravice zaposlenih ali da je boj za pravice neetičen. Ali policisti morebiti nimamo pravic oziroma jih lahko Vlada RS krši zaradi našega etičnega pogona? To preprosto ne vzdrži, vsaj ne v pravni in demokratični ureditvi,  zato se zavedajmo, da bi najbolj etična morala biti ravno Vlada RS, kar bi morala ves čas kazati prav skozi spoštovanje pravic. Etičnost Vlade RS bo na preizkušnji s tem, ali bo spoštovala določila Zakona o stavki[1] in začela reševati spor in izpolnjevati stavkovne zahteve do 11. 1. 2021. Obsojati policiste neetičnosti, zato ker se borijo za svoje pravice je nepravno in skrajno neetično.  Kdo drug kot sami pa bomo zavarovali naše pravice? Ali ni že več kot očitno, da jih Vlada RS ne bo?!

Vsem zaposlenim želimo, da prihajajoče novoletne praznike preživite kar se da mirno in zdravo, v novem letu pa vam želimo obilo sreče in osebnega zadovoljstva.

V prihajajočem letu vas pozivamo k enotnosti v boju za pravičnost, poštenost in spoštovanje, ki jo Policijski sindikat Slovenije zahteva od Vlade RS.   

Samo skupaj in enotni bomo v našem boju uspešni.

[1] Zakon o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, RS 22/91 – Uradni list SFRJ, št. 23/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H); Prvi odstavek, 4. člena: »Stavkovni odbor in predstavniki organov, ki jim je napovedana stavka, morajo od dneva napovedi stavke in med njo poskušati sporazumno rešiti nastali spor.«